Analytikerkommentar inför Redsense Medicals Q2-rapport för 2018


Redsense Medical AB (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) publicerar på måndag den 27 augusti 2018 sin kvartalsredogörelse för andra kvartalet i år.


Kan bolaget bygga vidare på den försäljningsökning vi såg under första kvartalet 2018?

Fram till Q1-18 har Redsense Medicals nettoomsättning varit relativt oförändrad mellan kvartalen, och pendlat mellan 0,4–0,6 MSEK (se nedan graf). Under Q1-18 tog dock försäljningen fart, där omsättningen uppgick till 1,2 MSEK. Förklaringen till den ökade försäljningen var till stor del att många distributörer i USA valde att avvakta och inte fylla på sina lager under 2017 till följd av osäkerheter kring landets sjukvårdssystem, men som sedan tog nya tag under Q1-18. Samtidigt var den ökade försäljningen även ett resultat av att allt fler vårdaktörer och patienter i USA använder Redsense blodläckagealarm för att öka patientsäkerheten vid dialysbehandling. Under mars 2018 kunde Bolaget meddela att 3 av 5 av de största aktörerna av dialysvård i USA, samt 3 av 5 av de främsta sjukhusen inom njursjukvård i USA, börjat använda Redsense.  Inför Q2-rapporten 2018 blir det intressant att bevaka hur omsättningen utvecklats, och om Redsense Medical kan bygga vidare på den trend som sågs under första kvartalet i år.

Vi ser även fram emot att se vad Bolagets kassa uppgick till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) har varit under det senaste kvartalet. I dagens läge är det viktigt för Redsense Medical att bibehålla en god likviditetsnivå i bolaget. Vid utgången av Q1-18 uppgick Bolagets kassa till 1,2 MSEK, och efter periodens utgång genomförde Redsense Medical en riktad emission om ca 3,7 MSEK.