Analytikerkommentar inför Josabs Q3-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 23 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar inför rapporten.


Delar vi kommer att titta extra noga på i rapporten:

  • Omsättning och kostnadsnivå
  • Likviditet (kassa)
  • VD-ordet

Primärt hoppas vi på ett bra och intressant VD-ord från Johan Gillgrens och vad han kan berätta om nuvarande status i Bolagets verksamhet. På senare tid har Josab delgivit information som berör dels den kinesiska marknaden, dels Mellanöstern och Ryssland där ett agentavtal nyligen tecknades med HummelsTrade Kft. Avtalet avser marknadsutveckling och försäljning av Josabs produkter i delar av Mellanöstern och Ryssland.

I och med rapporten önskar vi läsa mer även om hur arbetet på den indiska marknaden fortlöpt under kvartalet och etableringsarbetet av Bolagets vattenkiosker för de lokala städerna. En viktig faktor att bevaka och följa upp är inte bara antalet utplacerade vattenkiosker, utan även effektiviteten per kiosk, vilket i detta fall definieras som antal liter vatten som pumpas upp per dygn och kiosk.

Affärsmodell för vattenkiosker i Indien

Vid installation av vattenkiosker i Indien ingår Josab ett samarbetsavtal med ett lokalt företag samtidigt som Bolaget bibehåller äganderätten av vattenkioskerna. Då vattnet tillhandahålls kostnadsfritt av myndigheterna är de rörliga kostnaderna låga, samtidigt som kioskerna har hög kapacitet. Driftkostnaden per vattenkiosk uppgår till cirka 15 tSEK/år, för att täcka denna kostnad beräknas varje kiosk behöva sälja ca 650 liter vatten per dygn. Under Q1-18 uppskattas försäljningen per kiosk ha uppgått till knappt 1 000 liter per kiosk per dygn. Maximal kapacitet är 20 000 liter per dygn. Det innebär att de enskilda kioskerna snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten ger utrymme för skalbarhet. Ju längre varje enskild kiosk är i bruk väntas även försäljning per kiosk öka. Försäljningen per kiosk estimeras stiga och i genomsnitt uppgå till ca 2 200 liter/dygn år 2022.

I samband med delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.