Analytikerkommentar inför AdCityMedias kvartalsrapport för Q2-18


AdCityMedia (”ACM” eller ”Bolaget”) publicerar på måndag den 27e augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


På måndag nästa vecka (27/8) publicerar ACM sin delårsrapport för andra kvartalet 2018. För Q2 har vi räknat med att ACM omsätter ca 42-43 MSEK, motsvarande en tillväxt om 55 % mot jämförbar period 2017. Det skulle innebära en kraftig tillväxt, en prognos som vi dels motiverar baserat på det VD-ord som framgick i samband med Q1-rapporten 2018. I sitt VD-ord gav Anders Axelsson en mycket positiv framtoning till hur andra kvartalet skulle kunna se ut. Följande är utvalda utdrag från rapporten:

”Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra kvartalet kommer visa på en stark försäljning”

”Utifrån den pipe och orderläge vi har i dagsläget är det med stor entusiasm som jag ser fram emot nästa kvartal [Q2-18]”

ACM har under året ökat personalbasen och det återstår att se vilken effekt detta haft på marginalerna under Q2. I vår aktieanalys från juni 2018, se här, räknade vi med en EBIDTA-marginal om 18,4 % för Q2-18.