Analyst Group kommenterar produktion i större skala av Apta-1


I måndags den 10 augusti 2020 meddelade Aptahem att de inleder tillverkningen i större skala efter att LGC Bioresearch Technologies Inc. (LGC) har slutfört det processutvecklingsarbete (PU) som möjliggör en pilot-produktion i större skala av Apta-1. Aktien svarade kraftigt positivt med en uppgång på 34 % och klättrade därmed över ”3-kronor-gränsen”. Samtidigt upprepar vi att vi ser en fortsatt god uppsida till 5,5 kr i vårt Base scenario, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Kort sammanfattning av nyheten:

  • Den här tillverkningsomgången av Apta-1 är nu den första som körs i större skala som icke-GMP material, och är avsett att användas till GLP-toxikologiska studier.
  • Det genomförda PU-arbetet gör det också möjligt att tillverka Apta-1 enligt Good Manufacturing Practice (GMP) för användning i den kommande first-in-human-studien.
  • Arbetet fortsätter nu för att optimera tillverkningskostnaderna, vilket därmed resulterar i lägre bruttokostnader, och för att förbättra processarbetet ytterligare, såsom utbyte och renhet.

”Som vi tidigare underströk i vår analys från i maj, så är arbetet kring att optimera tillverkningsprocessen för att kunna klara av större kvantiteter substanser till en acceptabel kostnadsnivå mycket viktigt. Det är av stor vikt att tillverkningen kan ske kostnadseffektivt, inte minst med tanke på de betydligt större mängder som kommer att behövas i kliniska studier framgent samt att skapa starka argument mot potentiella licenstagare. Vi ser därför såklart positivt på nyheten från i måndags”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Aptahem kommer att publicera sin rapport för årets andra kvartal onsdagen den 26 augusti. Vi kommer kort därefter att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.