Analyst Group kommenterar Fineparts senaste order


Finepart meddelade under fredagen den 8 juli att bolaget erhållit en order från Wiretonic AB, ett företag verksamt inom Automotive, avseende Finecut WMC 500 II med en högtryckspump samt tillbehör. Ordern är värd ca 3 MSEK och Finecutsystemet förväntas levereras under oktober/september år 2022.

”Finepart fortsätter att utvecklas med starkt momentum genom att vinna ytterligare en order av ett Finecutsystem. Analyst Group ser positivt på att Finepart breddar teknikens användningsområde genom att leverera till en helt ny bransch, vilket visar på god teknikhöjd. Dessutom förväntas en snabbare leveranstid jämfört med vad Finepart har uppvisat tidigare, vilket anses vara ett starkt bevis på att bolagets arbete med att korta ledtiderna utvecklas framgångsrikt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I ett Base scenario har vi estimerat att Finepart lyckas leverera utestående orderstock under innevarande år, samt ytterligare ett Finecutsystem, vilket bolaget nu är på rätt väg att avklara genom Fineparts senaste order. Givet att Finepart lyckas vinna- samt leverera ytterligare orders under året, anser vi att det finns goda chanser för bolaget att överträffa våra omsättningsprognoser för år 2022”, avslutar ansvarig analytiker.

Hur Analyst Group ser på Finepart som en investering

Med första kvartalet avklarat står det klart att Finepart inleder året starkt med en nettoomsättning om 6,9 MSEK, samt en utgående orderstock om 36 MSEK, vilket Bolaget förväntas fullgöra och leverera på. Ökad försäljning, i kombination med att Finepart har utvecklats med god kostnadskontroll, resulterade i att EBITDA-resultatet steg till 0,5 MSEK (-2,6) under Q1- 22, vilket är en indikation på att Bolaget har goda möjligheter att leverera en positiv rörelsemarginal för helåret. Baserat på en målmultipel om P/S 3,2x på 2022 års estimerade försäljning om 50,4 MSEK, erhålls ett potentiellt värde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.