Analyst Group kommenterar Astor Groups teckningsoptionslösen av serie TO1


Scandinavian Astor Group meddelade den 16 mars att bolaget har ingått ett avtal om toppgarantiåtagande från externa investerare inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO1 om 6 MSEK, motsvarande 75 % av den likvid som bolaget kan tillföras vid full teckning av teckningsoptionsinlösen. Samtidigt avser styrelse och ledning i Astor Group att nyttja teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande ett belopp om ca 2 MSEK. Därmed är bolaget garanterat att erhålla ca 8,0 MSEK.

Astor Group meddelade den 15 mars att teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 kr per aktie, vilket motsvarar 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 februari – 10 mars 2023, vilken uppgick till ca 3,03 kr per aktie. Nyttjandeperioden för TO1 pågår under perioden 15 – 29 mars 2023 där bolaget kan högst tillföras 8,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Astor Group har genom avtalet den 16 mars erhållit garantiåtaganden om ca 6 MSEK vilket är en så kallad ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”. Toppgarantin innebär att garantiåtagandet adderas till gällande teckningsnivå för TO1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO1 inte nyttjas till fullo. Vidare avser styrelse och ledning i Astor Group att nyttja teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande ett belopp om ca 2 MSEK. VD Odd Werinhar övertagit 256 762 teckningsoptioner och avser teckna via bolag till ett belopp motsvarande ca 0,5 MSEK. I styrelsen avser Wictor Billström, privat och via bolag, totalt teckna för ett belopp om ca 0,6 MSEK, Håkan Ekengren, privat och via bolag, totalt teckna för ett belopp om ca 0,6 MSEK, Ronny Christoffersen avser totalt teckna för ett belopp om ca 0,1 MSEK samt styrelseordförande Lars Granbom avser, privat och via bolag, totalt teckna för ett belopp om ca 0,2 MSEK.

Astor Group har genom tecknings- och garantiåtaganden säkerställt ca 8 MSEK avseende teckningsoptionsinlösen. Givet den säkerställda finansieringen möjliggör det för Astor Groupatt bibehålla det starka affärsmomentum som koncernen idag besitter, samt exekvera på expansionsplanerna inom kompositverksamheten genom att genomföra investeringar i maskiner och produktionsfastigheter för att möta den ökade efterfrågan, samt för fortsattaffärsutveckling och marknadsbearbetning. Kompositverksamheten har historiskt genererat lönsam tillväxt där Analyst Group estimerar fortsatt tillväxt under lönsamhet framgent. Därtill ingjuter det förtroende att bolagets VD och styrelse väljer att teckna ca 25 % av TO1, vilket även stärker det totala insynsägandet i Astor Group. Med hänsyn till ovan, samt att Astor Group står inför testning och kommersialisering av Astor IV, anser vi att investerare inbjuds till en god risk/reward genom teckningsoptionsinlösen, i synnerhet då rådande aktiekurs i förhållande till teckningskurs utgör en rabatt om ca 32 %, säger ansvarig analytiker på Analyst Group