Analyst Group följer upp AcuCorts kommuniké med en kommentar och VD-intervju


AcuCort publicerade igår den 25 februari 2020 sin bokslutskommuniké för 2019. Vi har i samband med rapporten kontaktat VD Ann Gidner för att ställa några korta frågor.

 

Nu är det ungefär två månader sedan du tillträdde som interim VD för AcuCort. Kan du berätta lite mer om vad det var med AcuCort som fångade ditt intresse?

Ja det har varit en intensiv och rolig period att starta upp. AcuCort är ett bolag i spännande läge, eftersom man har en produkt så nära marknad som kan göra riktigt bra patientnytta. För mig personligen är AcuCort väldigt intressant eftersom det inte handlar om ett rent forskningsbolag med många år kvar till marknaden utan en mer mogen fas av kommersialisering och affärsbygge, vilket är min specialitet. Mer precist är det i nuläget mycket viktigt med partnerskap för AcuCort, och jag har bland annat en mångårig bakgrund som internationell Licensierings-direktör för just drug delivery-teknologi.

Under januari 2020 meddelade ni en positiv syn på att utfallet i den andra bioekvivalensstudien för USA inte är ett hinder för att ansöka om marknadsgodkännande av ISICORT® på USA-marknaden. Kan du berätta lite mer om hur du ser på ert kommande arbete kring USA-registreringen?

Det stämmer, tack vare samarbete med vår expertgrupp kom vi fram till en bra plan. Nu ska vi utforma hur den primära planeringen kan tillämpas med den ansökningsväg som är aktuell, och vi tar in lärdomar från processen i Sverige.

Tidigare i februari meddelade ni att ni mottagit den första utvärderingsrapporten från Läkemedelsverket som svar på den nationella ansökan om marknadsgodkännande för ISICORT® i september 2019. Kan du berätta lite mer om hur ni ser på utvärderingen och vad nästa steg blir härifrån?

Ja, Läkemedelsverket har gjort ett gediget arbete. Vi ser ganska många frågor på tillverkningen av munfilmen, vilket troligen hänger ihop med att det just är en nyare administrationsform, inte som vanliga tabletter. Sen i klinik-delen känns det som ett gott mottagande, vilket blir roligt att beskriva mer när vi kommit längre i dialogen med myndigheten. Rapporten har inga formella starka invändningar, vilket är glädjande.

Nu jobbar vi på med att sammanställa kompletterande data och beskrivningar tillsammans med framför allt vår skickliga tillverkningspartner i Frankrike. I maj månad ska vi lämna in svaren, och sedan följer en ny utvärderingsperiod, så vi vet mer framåt halvårsskiftet.

Vad kommer vara ditt och AcuCorts främsta fokus under 2020?

Ett huvudfokus är givetvis det fortsatta arbetet för att nå en färdig produktregistrering för ISICORT i Sverige. Det är en mycket stor milstolpe, och den ger oss lärdomar för det arbetet med Europa och USA. Jag vill också bygga bolagets position och nätverk i en rad olika sammanhang och med dialoger kring licensiering i synnerhet.

 

Ansvarig analytiker på Analyst Groups kommenterar sin syn på AcuCort som investering

”ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till omkring 3,4 miljarder dollar, och nuvarande ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat nuvärde om 5,2 kronor per aktie i ett Base scenario och 9,3 kronor i ett Bull scenario. Vi ser således en fortsatt uppsida i aktien från dagens nivåer”, säger ansvarig analytiker.