AcouSort expanderar inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag


AcouSort (”AcouSort” eller ”Bolaget”) meddelade den 14:e november 2022 att bolaget expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med ett globalt life science-bolag. 

Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi. Primärt avser AcouSort att möjliggöra automatisering av cellterapiberedning med bolagets AcouWash-teknik. I ett andra steg är ambitionen att öka tillgängligheten till cellterapibehandlingar genom minskade produktionskostnader. AcouSort har nu ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapi, där det initiala syftet är att visa hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter i partnerbolagets kommande cellterapi-produkter och instrument. Detta första samarbetsprojekt genererar intäkter om 0,15 MEUR till AcouSort under år 2022. Det industriella samarbetet är ett resultat av en tvåårsperiod där AcouSort har varit involverat i akademiska projekt med liknande ambitioner att utveckla cellterapilösningar för kliniskt bruk.

”Cellterapi är tillsammans med klinisk diagnostik ett fokusområde för AcouSort. Vi har tidigare framgångsrikt samarbetat med ledande akademiska partners och det industriella samarbete vi nu har ingått markerar början på nästa steg i vårt arbete att utveckla en attraktiv och skalbar cellterapiplattform som kan användas i klinisk miljö. Det hela är väldigt spännande.”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Analyst Groups uppfattning, i och med detta samarbete, är att AcouSort fortsätter ta kliv mot att bli en etablerad spelare inom marknaden för automatiserad cellterapiberedning, en marknad som uppvisar stark tillväxt. Den globala marknaden för automatiserade slutna cellterapisystem prognostiseras att växa 21,7 % årligen (CAGR) mellan 2021–2028 för att nå ett värde om 2,9 mdUSD. Det som förväntas driva tillväxten är ett ökat fokus på regenerativ medicin och cellterapier, automatisering för att effektivisera utvecklingen av cellterapier, samt teknologiska framsteg relaterade till beredning av cellterapier1. Vidare ser Analyst Group att samtliga marknadsdrivare som förväntas driva tillväxten gynnar AcouSort, då bolagets akustoforesteknologi har potential att möjliggöra automatiserade cellterapiberedningar. Utmaningen framöver ligger i att göra cellterapiplattformen skalbar, med en global life science-partner i ryggen kan AcouSort nu accelerera bolagets verksamhetsben inom cellterapi vilket förväntas skapa intressanta möjligheter för nya utvecklingsprojekt eller produkter, vilket i sin tur kan komma att driva större intäkter framgent.

Referenser

  1. Grand View Research. Automated And Closed Cell Therapy Processing Systems, Market Report, 2028.