Pharma Equity Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Pharma Equity Group utvecklar nya läkemedel för lokal behandling av allvarliga och livshotande inflammatoriska sjukdomar för vilka det för närvarande inte finns någon adekvat behandling. Bolaget använder ompositionering av befintliga läkemedel och tar läkemedelskandidater till ett kliniskt fas III-stadium, varefter de överlämnas till en strategisk partner som kommer att slutföra utvecklingen av produkterna och föra ut dem på marknaden, antingen självständigt eller i samarbete med bolaget.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.