AcouSort logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) är verksamma inom medicinteknik, där Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som bygger på akustofores, som med hjälp av ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Exempel är fraktionering av blod och isolering av bakterier eller extracellulära vesiklar. Tekniken används huvudsakligen vid förberedning av prover för forskning och analys av cancer, infektionssjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar, men det finns en rad ytterligare tänkbara framtida användningsområden. AcouSort noterades 2017 på Spotlight Stock Market. Sedan 2020 är Bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.