TCECUR Q2-20


Lönsamma genom stormen och redo för nya nivåer

Med Q2-rapporten presenterad så visar TCECUR att omställningsarbetet i Norge verkligen börjar ge resultat, där dotterbolaget visar lönsamhet för andra kvartalet i rad. De svenska bolagen är fortsatt stabila, detta trots en minst sagt utmanande vår till följd av rådande pandemi. Med ordrar som skjutits in i Q3, en stabil finansiell position och en rörelsemarginal som fortsätter stiga, blir årets två återstående kvartal mycket intressanta att följa. Vi tycker TCECUR levererar varför vi väljer att justera upp vår målmultipel och därmed även vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 28 kr (25) på 2020 års prognos.

  • Plus på sista raden

Under Q2-20 uppgick omsättningen till 42,6 MSEK (45,7), motsvarande en minskning om 7 % Q-Q, med ett EBIT-resultat om 1,3 MSEK (-2,3). Den minskade försäljningen förklaras dels av den planerade ändringen av affären i Norge, dels av att ett antal ordrar flyttats till Q3 främst på grund av den pågående pandemin. Det starkaste i rapporten anser vi är EBIT-resultatet om +1,3 MSEK, där tidigare problemtyngda TC Connect Norge fortsätter att bidra med ett positivt resultat även under årets andra kvartal, något vi ser som ett bevis på att omställningen i Norge går som den ska. Sett till de svenska dotterbolagen går dessa fortsatt bra, vilket tillsammans med Norge-verksamheten resulterade i även ett positivt nettoresultat på koncernnivå om 0,7 MSEK (-2,4) under Q2-20.

  • Rätta förutsättningarna för en bra höst

Det ska även tilläggas att kvartalet har belastats med engångskostnader om -0,7 MSEK, vilka nu bedöms vara utfasade och således banar väg för en fortsatt stärkt rörelsemarginal under H2-20. Detta, i kombination med förskjutna ordrar till Q3, lägger en bra grund för att hösten kan ge god avkastning i både räkenskaperna och aktien.

  • Uppdaterad prognos

Till följd av den planenligt minskade omsättning i Norge, och i spåren av Corona-pandemin som belastat Q2, väljer vi att justera ned vår försäljningsprognos för helåret 2020. Samtidigt justerar vi upp våra marginalestimat, främst motiverat av att Norge börjat leverera i kombination med att tidigare engångskostnader inte förväntas tynga H2-20.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

TC Connect Norge levererar sitt andra kvartalet i rad med lönsamhet, Sverige-bolagen visar god stabilitet och Net Debt/EBITDA har nu sjunkit från 2,7x till 2,1x LTM. Med ett bra Q2 i ryggen, förbättrad balansräkning och i vad rapporten kan utläsas som positiva utsikter för andra halvan av 2020, har vi all anledning att se fortsatt positivt på TCECUR. I samband med Q2-rapporten väljer vi att justera upp vår målmultipel och därmed även vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.