Syncro Group Q2-22


Måste fortsätta navigera smart

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q2-rapport där nettoomsättningen steg med 137 %. Tillväxten är således fortsatt hög, samtidigt som Koncernen måste närma sig en högre lönsamhet i rörelsen. Under kommande kvartal är det därför av stor vikt att synergier från tidigare genomförda förvärv kan börja utvinnas på en högre nivå. Parallellt med detta måste Syncro Group, likt många andra, tackla det rådande marknadsläget och den just nu turbulenta omvärlden. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,5 kr (1,7) på 2022 års prognos i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt under kvartalet

Under Q2-22 uppvisade Syncro Group en hög tillväxt, där den totala nettoomsättning uppgick till 49,7 MSEK (21,0), motsvarande en tillväxt om 137 %, varav 70 % var organisk. Med en relativt högre kostnadsbas, i relation till jämförbar period 2021, sjönk dock EBITDA-resultatet till -8,5 MSEK (-1,9). Jämfört med Q1-22 (-9,7 MSEK) är det dock en marginell förbättring. Under kommande kvartal är det fortsatt viktigt att Syncro Group i tillräckligt snabb takt kan implementera de förväntade synergieffekter från tidigare genomförda förvärv, för att snabbare närmare sig lönsamhet.

  • Huvudfokus är just nu Norden

Med hänsyn till rådande omständigheter har Syncro Groups fortsatta UK-satsning för tillfället lagts på is. Vi tolkar det som att Koncernens nuvarande strategi är att primärt fokusera på den nordiska marknaden under kommande månader, och därigenom inte dra på sig ytterligare expansionsrelaterade kostnader från UK. Vi anser att detta är ett klokt val på kort sikt, samtidigt som vi, såväl som Syncro Group, fortsatt anser att en satsning inom UK skulle kunna utgöra en bra värdedrivare över tid för Koncernen.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q2-rapporten presenterad gör vi endast mindre justeringar i vår försäljningsprognos för 2022, då vi anser att Syncro Group fortsatt ligger i nära linje med våra tidigare estimat. Sett till Koncernens rörelsekostnader under H1-22 har dessa dock varit högre än väntat, varför vi i denna analysuppdatering räknar med ett lägre EBITDA-resultat för helåret 2022. Vad gäller vår applicerade P/S-multipel justerar vi denna något från tidigare 2,2x till istället 2,0x på 2022 års prognos. Förklaringen är en fortsatt stigande riskpremie i marknaden såväl som ett ökat avkastningskrav, vilket resulterar i ett lägre värderingsintervall. Med det sagt vill vi understryka att vi fortsatt anser att Syncro Group rent operativt tar steg i rätt riktning, men att det inte går att ignorera befintligt marknadssentiment ur ett värderingsperspektiv.