Meltron


Bred produktportfölj i en kraftigt växande marknad

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning primärt inom kundsegmenten djurstallar och industribelysning, vilka är baserade på över 20 års forskning. Meltron befinner sig just nu i en spännande fas, där viktiga referenskunder, god pipeline och en nyligen kommunicerad genombrottsorder i UK förväntas lägga grunden för fortsatt tillväxt framgent. Med en stark och unik portfölj av avancerade produkter för speciella tillämpningar estimeras totala intäkter till ca 61,8 MSEK år 2022/23 och 80,8 MSEK år 2023/24. Baserat på gjorda prognoser och en styckesvärdering (SOTP) motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,4 kr i ett Base scenario.

  • Order i UK viktig referens för framtida tillväxt

Meltron meddelade nyligen att Bolaget erhållit en order om 1,8 MSEK från ett globalt läkemedelsföretag, avseende mer än 400 lampor till en anläggning i UK, vilka ska levereras under hösten 2020. Denna genombrottsorder är en mycket viktig referens och lägger grunden för fortsatt försäljningstillväxt för Meltron. Utöver denna order, förväntar vi oss att Meltron kan erhålla ytterligare orders, s.k. repeat-orders från sin kundbas, där Bolaget idag har starka referenskunder i bland annat AGA, AkzoNobel, Skanska och Helsingfors stad.

  • Adresserar en marknad om 1 145 mdSEK

Den globala LED-marknaden förväntas uppgå till ca 1 145 mdSEK år 2024, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om ca 18 %. En primär drivare är bland annat energibesparing, där ett skifte från glödlampa till LED-lampa i vissa fall kan ge en energibesparing om upp till 90 %. En trend som potentiellt förväntas intensifieras de kommande åren är att kunder väljer bort de mer miljöovänliga alternativen (t.ex. glödlampan och halogenlampan) till fördel för LED-lampan, som anses vara mer miljövänlig.

  • Skuldfritt Meltron vid fulltecknad emission

Meltron genomför nu under September/oktober 2020 en företrädesemission om ca 25 MSEK före transaktionskostnader, vilken är garanterad till 100 %. Bolagets huvudägare försvarar sin andel i pågående emission avseende teckningsförbindelser om ca 7 MSEK, vilket indikerar ett starkt signalvärde. Meltron förväntas att använda den nya kapitalinjektionen till att primärt utvidga försäljningsorganisationen samt investeringar i forskning och utveckling. Efter genomförd emission förväntas Meltron bli skuldfria och nettokassan uppgå till ca 18 MSEK. Meltron förväntas därmed vara finansierade fram tills januari 2022, vilket ger Meltron en tryggare finansiell ställning samt en väsentlig minskad finansiell risk jämtemot tidigare läge.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.