Kinda Brave


Spelkoncern med betydande potential och starka triggers

Kinda Brave Entertainment Group AB (”Kinda Brave” eller ”Koncernen”) är en modern spelkoncern bestående av tre verksamhetsområden: spelstudios, IP:s och tredjepartsförläggning. Nyckelpersoner inom Koncernen har en imponerande meritlista av framgångsrika spellanseringar och erfarenhet från bolag såsom EA, PlayStation och Stillfront, vilket bidrar till ett starkt humankapital. Koncernens oannonserade flaggskeppsprojekt, som leds kreativt av medskaparen av den mångmiljonsäljande Unravel-serien, förväntas utgöra en stark tillväxtdrivare från och med lanseringen år 2026. Därtill finns en betydande tillväxtpotential inom övriga verksamhetsområden, vilket möjliggör synergieffekter i takt med att IP-port-följen förväntas expandera. Med en applicerad EV/S-multipel om 1,4x på 2026 års estimerade nettoomsättning om ca 108 MSEK, tillsammans med en tillämpad diskonteringsränta om 12,3 %, härleds ett motiverat nuvärde per aktie om 5,5 kr.

  • Nyckelpersoner med gedigen erfarenhet och kompetens

De senaste åren har indiespel, generellt utvecklade av en handfull personer med begränsad budget, toppat försäljningslistorna på välkända spelplattformar såsom Steam. Exempel på spel i denna skara är Valheim, Among Us och Unravel, vilka har sålts i miljontals exemplar och genererat exceptionell ROI. I en bransch som präglas av att attrahera rätt kompetens är nyckelpersoners gedigna erfarenhet och beprövade track record, både inom spelbranschen och den finansiella sektorn, en essentiell tillgång för Kinda Brave. Detta medför en lägre utvecklingsrisk, då personerna är väl insatta i processerna och kan undvika de vanliga misstagen som ofta blir tidsmässigt långa och därmed kostsamma. Detta skapar en solid grund för att producera spel på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, med gynnsamma möjligheter att nå god ROI.

  • Oannonserat flaggskeppsprojekt med stor potential

Kinda Braves spelstudio, Windup Games, utvecklar ett oannon-serat flaggskeppsprojekt med planerad lansering under Q1-26. Projektet, som leds kreativt av Martin Sahlin, medskapare av den framgångsrika och mångmiljonsäljande Unravel-serien, byggs i samma anda som gjorde Unravel till den framgångssaga det blev, vilket bäddar för en hög igenkänningsfaktor och således en god konverteringsgrad bland de tidigare spelarna. Under Q2-24 färdigställdes en vertical slice, en viktig milstolpe inför ett potentiellt förlagsavtal som förväntas vara på plats under år 2024, en betydande värdedrivare att beakta i närtid.

  • Synergieffekter

Kinda Brave tillämpar en transmedia-strategi med målet att utveckla starka IP:s genom sammanlänkade universum som sträcker sig över flera medieplattformar. Strategin förväntas medföra synergieffekter i form av utlicensiering till tredjepartsaktörer för bl.a. användning i filmer och tv-serier, vilket förväntas förstärka relationen med spelarkretsen och resultera i ytterligare intäktsströmmar. Dessa intäkter kan sedermera återinvesteras i nya spelprojekt eller potentiella förvärv och därmed stärka Koncernens tillväxtmöjligheter ytterligare.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.