Humble Group Q1-21


Redan realiserade synergieffekter bådar gott inför framtida förvärvsintegrationer

Humble har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, primärt inom segmenten Better-For-You och Functional Foods. Under år 2020 implementerade Humble en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech-industri, till låga värderingar. Förvärvet av The Humble Company öppnade upp en ny vertikal för Humble, Eco- och Sustainability, och koncernen positionerar sig nu för att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG-produkter. Humble har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 830,7 MSEK och med en tillämpad P/S-multipel om 7,5x, härleds ett värde per aktie om 34,9 kr i Base scenario.

  • Visar vinst på EBITDA-nivå under Q1-21

Som en effekt av de förvärv Humble Group har genomfört under 2020 och realisering av kostnadssynergier uppgick EBITDA-resultatet till 2,9 MSEK under Q1-21. Detta innebär att Humble Group uppvisade kvartalsvinst på EBITDA-nivå för första gången i Bolagets historia. Det vi i synnerhet tyckte var imponerande från rapporten var att EBITDA-resultatet på proformabasis1 växte med ca 98 % YoY, eftersom det visar på att Humble framgångsrikt har integrerat genomförda rörelseförvärv och snabbt kunnat realisera kostnadssynergier som bidrar starkt till lönsamheten på koncernnivå.

  • Som väntat kraftig omsättningstillväxt i Q1-21

Under Q1-21 uppgick nettoomsättningen till 88,4 MSEK (2,1) vilket motsvarar en ökning om 4 201 % jämfört med motsvarande period år 2020. Mer intressant är det att studera omsättningstillväxten på proformanivå YoY, givet att hänsyn tas till den aggregerade utvecklingen hos dotterbolagen. På proformabasis uppgick nettoomsättningen under Q1-21 till 193,8 MSEK (184,1), motsvarande en tillväxt om ca 5,3 % jämfört med Q1-20. Givet att Q1-21 jämförs med ett kvartal Pre-Corona anser vi att omsättningstillväxten YoY är stark och vi kommer att hålla ett extra öga på dels hur omsättningstillväxten utvecklar sig (proforma) kommande kvartal, dels EBITDA-resultatet.

  • Fem nya förvärv har genomförts under Q2-21

Humble Group stärker i och med förvärven sin position inom vertikalen Food-Tech, mer information om bolagen presenteras senare i analysen. Den totala köpeskillingen för de förvärvade bolagen uppgick till 78,5 MSEK och tillsammans genererar dessa årliga intäkter om ca 309 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 29,2 MSEK. I samband med förvärven köper Humble även två fastigheter för ca 36,9 MSEK, vilket möjliggör ökad produktionskapacitet och volym, samtidigt som ytterligare synergieffekter inom produktion och utveckling kan realiseras,

9

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.