High Coast Distillery


Global expansion redo att levereras

High Coast Distillery AB (”High Coast Distillery” eller ”Bolaget”) är en svensk producent av singelmaltwhisky och är ett av de nordligaste destillerierna i världen. Med stor framgång i Sverige via prisbelönta produkter är Bolaget nu redo att göra en satsning internationellt genom samarbetspartners. Detta kombinerat med ett underliggande marknadsskifte inom den globala whiskymarknaden förväntas föranleda att High Coast Distillery växer Bolagets EBITDA-resultat år 2021 om 21,7 MSEK till 33,4 MSEK år 2024, motsvarande en CAGR om 15,5 %. Med en applicerad EV/EBITDA målmultipel år 2024 om 10,5x motiveras ett potentiellt värde om 58,2 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Internationell satsning möjliggör tillväxt

High Coast Distillery är idag verksamma internationellt, bland annat i Asien, Europa, Nordamerika samt inom Duty Free. År 2021 utgjorde dessa marknader sammanlagt ~10 % av den totala omsättningen, med resterande del inom Sverige, vilket estimeras att dubbla till ~20 % år 2026 till följd av den förväntade satsningen och således vara den stora drivaren för Bolagets omsättningstillväxt.

  • Prisbelönta produkter är ryggraden

High Coast Distillery har blivit utsedd till ”Best Swedish Single Malt” och ”Best Swedish Single Cask Single Malt” av World Whiskies Awards två av de tre senaste åren så är det tydligt att Bolaget producerar kvalitetsprodukter. High Coast Distillery når slutkunder i Sverige genom Systembolaget och restaurangverksamhet samtidigt som Bolaget arbetar internationellt med samarbetspartners. Fortsatt lyckosam produktlansering är ryggraden som Analyst Group estimerar kommer underbygga tillväxten och hjälpa High Coast Distillery fortsätta ta marknadsandelar.

  • Underliggande marknadsskifte möjliggör tillväxt

En tydlig trend på den globala whiskymarknaden är konsumenters skiftande preferenser mot whisky inom premiumsegmentet. Då maltwhisky förknippas med mer smakrik whisky, och är även tillhörande premiumsegmentet, så medför detta möjligheter för High Coast Distillery att fortsätta visa på tillväxt genom sina premiumprodukter. Den globala maltwhiskymarknaden utgjorde år 2021 en marknad om 4,3 mdUSD och förväntas växa med en CAGR om 4,7 % för att nå 6,7 mdUSD år 2031 till följd av konsumenters skiftande preferenser. High Coast Distillery har historiskt kunnat kapitalisera på marknadens tillväxt och skifte genom Bolagets kvalitetsprodukter vilket förväntas fortsätta.

  • Motiverat värde om 58,2 kr i ett Base scenario

Genom en relativvärdering härleds en EV/EBITDA målmultipel om 10,5x på 2024 års estimerade EBITDA-resultat om 33,4 MSEK, vilket indikerar ett Enterprise Value om 351,1 MSEK. Med en konstant kapitalstruktur motiveras ett potentiellt värde om 58,2 kr per aktie.