Fantasma Games Q2-22


Lönsam tillväxt och starkt momentum

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolaget levererade under andra kvartalet lönsamhet på EBITDA-nivå om 14,4 % och där spelintäkterna för kvartalet uppgick till 6,3 (1,5) MSEK, motsvarande en ökning om 314 %. Givet den fortsatt starka tillväxten som väntas vara uthållig till följd av en framförallt stark position i USA och en long tail på tidigare spel på historiskt starka marknader i Europa, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om 13,8 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 10x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 41 SEK per aktie.

  • Lönsam tillväxt

Fantasma Games levererade under Q2-22 återigen rekordsiffror då spelomsättningen växte till  1 439 MSEK, en ökning om 120 % mot jämförande kvartal år 2021, med en total spelbehållning om 84 MSEK (23). Den höga spelbehållningen kommer som en följd av en högre spelmarginal, vilken under kvartalet nådde 5,9 % (3,5). Resultatet innebär att Fantasma för första gången rapporterade lönsamhet på EBITDA-nivå om 14,4 %, något som Analyst Group ser som ytterligare ett bevis på styrkan i Bolagets affärsmodell.

  • Nya avtal med operatörer och distributörer

Bolagets ledning har utvecklat flertalet nära relationer med världsledande distributörer och operatörer såsom Light & Wonder, BetMGM, Kindred och Relax Gaming. Genom den breda räckvidden har Bolaget en solid plattform för fortsatt expansion på nya och befintliga marknader. Dessa operatörer är en bidragande faktor till intäktsrekordet under Q2-22 och förväntas fortsatt bidra till Fantasmas omsättning. Vidare ser Analyst Group stor potential på nya och befintliga geografiska områden samt genom avtal med nya operatörer. Expansionen i USA förväntas fortsatt påverka Fantasma positivt och med Bolagets unika position och samarbeten med ledande aktörer estimerar Analyst Group fortsatta spellanseringar och nya samarbeten för att ytterligare stärka Bolagets räckvidd.

  • Motiverat värde om 41 SEK per aktie

Den nyligen presenterade Q2-rapporten ligger i linje med Analyst Groups tidigare estimat och efter mindre justeringar estimeras ett EBITDA-resultat om 13,8 MSEK år 2024. En EV/EBITDA målmultipel om 10x är härledd från en precedent transaction-värdering, viktad 75/25 mot en peervärdering, vilket motiverar ett nuvärde om 41 SEK per aktie. I termer av bolagsvärde (EV) motsvarar det ~146 MSEK, att jämföra med vår tidigare värdering om ~134 MSEK. Justering i termer av värde per aktie beror bl.a. på ca 0,5 miljoner tillkommande aktier hänförliga till inlösen av TO1.