Chordate Medical Q1-23


Följer planen

Chordate fortsätter sitt arbete med att påvisa försäljningsframgångar på särskilt utvalda nyckelmarknader, med ett huvudfokus på migränområdet och en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”. En sådan skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år och då Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion, där vi ser ett tänkbart Exit-värde per aktie om 3,0 kr i ett Base scenario.

  • Det bubblar i Kina…

Parallellt med migrän-indikationen har Chordate haft framgångar inom rinit-delen av verksamheten, där Chordate under februari meddelade att Changyong Medical Technology Co., vilket är det JV-bolag Chordate har tillsammans med Nanos Medical, har lämnat in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina. Nanos Medical äger 2/3 i detta bolag och är den part som ska finansiera marknadsföringen och försäljningen. Chordate äger återstående 1/3 och ska tillföra de kinesiska patenten när marknadstillstånd och produktregistrering är på plats.

  • … såväl som i Saudiarabien

Under maj erhöll Chordate en order på utrustning och förbrukningsmaterial för behandling av kronisk rinit via Bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical. Detta är Janin Medicals första order och själva slutkunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics, vilka har fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah. Beställningen avsåg ett (1) av dessa sjukhus och Chordate räknar med att erhålla order från ytterligare två av sjukhusen inom kort. Vad gäller prevalensen för kronisk rinit så är denna hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Den samlade bilden är att K.O.S-behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten, vilket således innebär en god försäljningspotential för Chordates behandling.

  • Påfylld kassa

Efter att fyllt på kassan under februari via företrädesemissionen uppgick kassan vid utgången av mars till ca 28 MSEK. Under Q1-23 uppvisade Bolaget en operativ kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -2,8 MSEK/månad och givet en liknande kapitalförbrukning även efter utgången av första kvartalet 2023, skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2023/2024, allt annat lika.

  • Värderingsintervallet kvarstår

Utifrån nuvarande värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt illustrativa bolagsvärde vid en potentiell Exit om 695 MSEK (695) i ett Base scenario.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.