Chordate Medical


Nytt läge till följd av studieresultat

Subgruppsresultaten från Chordates kliniska studie PM007 presenterades i samband med Migraine Trust International Symposium 2022, där analysen visade att Chordates K.O.S-behandling är ett effektivt alternativ för förebyggande av kronisk migrän som, för Chordates del, kan komma att resultera i omfattande ekonomiska värden. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Fokus fram tills dess är att bevisa Chordates behandlingsmetod och gångbarheten i affärsmodellen, snarare än att visa kortsiktiga finansiella resultat. Utifrån den presenterade subgruppsanalysen kan vi dra slutsatsen att Chordate har tagit ett stort kliv framåt i detta arbete, varför vi reviderat vår tidigare analys och i samband med detta härlett ett uppdaterat värderingsintervall.

  • Subgruppsanalys sänder en stark signal

Subgruppsanalys visade statistiskt signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar och behandlingen rapporterades som väl tolererad utan oväntade bieffekter. Författarna till subgruppsanalysen drog slutsatsen att PM007-studien hittills indikerar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till den nuvarande behandlingsarsenalen, utan den betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande behandlingsalternativ.

  • Uppdaterad analysmodell

Efter att ha gått igenom data från subgruppsanalysen är vi av uppfattningen att Chordate, nu mer än någonsin, kommer att fokusera sina resurser till att realisera K.O.S-teknikens potential avseende migränindikationen. I vår tidigare analys hade vi även räknat med att rinit-indikationen skulle utgöra en värdedrivare, vilket förvisso fortfarande kan bli fallet, men är inte längre något vi räknar med. Istället tror vi att Chordate kommer växla upp sina insatser hänförliga till att hitta en potentiell uppköpare som ser möjligheten i att kunna generera hög avkastning från att effektivt kommersialisera K.O.S för kronisk migrän.

  • Kommer att behöva nytt kapital

Chordates strategi kommer innebära fortsatt negativa kassaflöden och med hänsyn till senaste tidens burn rate och den rapporterade kassan per den 30 juni 2022, estimerar vi att Bolaget är finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.