Carbiotix Q3-21


Smart prebiotika

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som adresserar en marknadsstorlek motsvarande totalt tre miljarder euro, där Bolaget sedan tidigare har presenterat en tydlig produktlanseringsplan för de kommande fem åren. Genomgående för alla produkter är Carbiotix koncept smart prebiotika, där planen är att den första produkten, CarbiAXOS kosttillskottsingrediensen, ska nå marknaden under år 2022. Därefter, under år 2025 och 2026, är målbilden att lansera medicinskt samverkande livsmedelsprodukter respektive terapeutiska sambehandlingsprodukter. Med en tydlig roadmap, fortsatt god likviditet och en snart slutförd installation vid FoodHills som möjliggör en initial produktionskapacitet om 10 ton CarbiAXOS per år, anser vi att Carbiotix är på rätt spår. Vi upprepar därför vårt tidigare Base scenario om 20 kr (20) per aktie.

  • Påbörjad installation av produktionslinje

Carbiotix har påbörjat installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen på FoodHills, vilket som nämnt förväntas kunna hantera upp till 10 ton CarbiAXOS per år. Vi förväntar oss att produktionslinjen kommer att vara på plats inom de närmaste månaderna. Detta är ett viktigt steg mot en bredare kommersialisering, och möjliggör dels att Bolaget kan tillhandhålla varuprover, dels öka försäljningen. Ambitionen är dessutom att under 2022 arbeta för att utöka anläggningens kapacitet till 100 ton/år.

  • Tydlig färdplan för lyckad kommersialisering

Carbiotix har kommunicerat sin produktlanseringsplan för de kommande fem åren. Bolagets plan är att initialt lansera CarbiAXOS kosttillskottsingrediens i USA under år 2022, vilket förenklar den efterföljande lanseringen i EU som är planerad att genomföras under 2023. Därefter, under år 2025, avser Carbiotix lansera företagets första medicinskt samverkande livsmedelsingrediens som baseras på CarbiAXOS, följt av terapeutiska produkter under år 2026. En framgångsrik lanseringsplan skulle resultera i en bred intäktsbas och diversifierad produktportfölj, vilket vi menar skulle utgöra en tydlig värdedrivare i aktien.

  • Blygsam försäljning – men god kostnadskontroll

Under Q3-21 var nettoomsättningen fortsatt blygsam och uppgick till ca 32 tSEK (48). Rörelsekostnader om ca -2,8 MSEK innebar en minskning om 0,8 MSEK jämfört med Q2-21 (-3,5), där vi såklart ser positivt på att Carbiotix har utvecklats med en god kostnadskontroll under årets tredje kvartal.

  • Värderingsintervallet är intakt

Då Carbiotix utvecklas i linje med våra förväntningar och att vi fortsatt ser ett antal triggers under kommande kvartal, väljer vi att behålla vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.