Bioservo


Med siktet inställt på globala marknader

Bioservo Technologies AB (”Bioservo” eller ”Bolaget”) utvecklar och säljer produkter inom muskelförstärkande system baserade på Bolagets patenterade Soft Extra Muscle-teknologi (SEM™). Bolaget har i samarbeten med stora globala företag såsom Airbus, GE, General Motors (GM) och NASA utvecklat en produkt som adresserar främst tillverkningsindustrin, där produkten hjälper montörer som utför greppintensiva eller statiska arbeten med att generera extra kraft samt proaktivt motverka förslitningsskador. Inom Bioservos andra ben, sjukvården, används produkten Carbonhand med SEM-teknologi för rehabilitering av skadade händer. Bolagets två produkter står just nu inför potentiella globala genombrott till följd av att Bolagets kliniska studie för produkten Carbonhand och pilotprojekt hos GM samt Toyota Motors väntas presenteras under H2-21. Genom en DCF-värdering med en diskonteringsränta om 13,0 % motiveras ett potentiellt värde om 16,2 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Framskjuten position i en snabbt växande marknad

Bolagets produkt, Ironhand, är den enda patenterade greppförstärkande produkten på marknaden för händer och Bolagets nuvarande patent sträcker sig till år 2026. Marknaden för mjuka exoskelett väntas växa med en CAGR om 28 % mellan åren 2019-2025, för att då nå en marknadsstorlek om 3,9 mdUSD år 2025. Enligt World Health Organization (WHO) överlever 10 miljoner människor en stroke varje år och upp till 87 % av alla patienter drabbas av handikapp i händer och armar, där Bolagets Carbonhand fyller en viktig funktion i arbetet med rehabilitering.

  • Pilotprojekt banar väg för genombrottsorder

Resultat från Bioservos pågående pilotprojekt med Ironhand hos General Motors och Toyota väntas under fjärde kvartalet år 2021, vilket vid positivt resultat förväntas utgöra starka värdedrivare och potential till stark omsättningstillväxt. Liknande studier har tidigare genomförts i Frankrike, med Eiffage som är landets tredje största byggbolag, vilket resulterat i order på över 200 enheter som följd. Positivt utfall av pilotprojekten estimeras leda till 800 enheter sålda till GM och Toyota samt 400 enheter sålda till distributörer och nya testorders år 2024.

  • Kliniska studier skapar legitimitet och underlättar kommersialisering

Den globala lanseringen av produkten Carbonhand stödjs av en pågående klinisk studie som genomförs i Nederländerna, vars fullständiga resultat förväntas under Q4-21. Preliminära resultat från studien visar på en genomsnittlig ökning av greppstyrka om 3 kg. Studien är tänkt att vidare stärka produktens position som ett hjälpmedel vid rehabilitering efter trauma som försvagat handen. Analyst Group bedömer att ett positivt resultat kommer resultera i större uppmärksamhet och genomslag för produkten globalt.

  • Solida partners ingjuter förtroende

SEM™-teknologin har utvecklats i samarbete med General Motors och NASA som innan samarbetet med Bioservo arbetat med att utveckla liknande teknologi, vilket är ett bevis på produktens teknikhöjd. Bolagets Ironhand vann även NASA Commercial Invention of the Year Award år 2020, vilket ytterligare stärker förtroendet för Bolagets teknologi och produkter.

  • Ytterligare försening av kommersialisering kan leda till behov av externt kapital

Bolaget genomförde en riktad emission i november år 2020, vilket inbringade en nettolikvid om 14,25 MSEK före emissionskostnader. Det föreligger dock en risk i att fördröjningar av pilotprojekt, och därmed fördröjningar av eventuella större order, kan tvinga Bolaget att ta in ytterligare kapital för att driva verksamheten från Q2-22.