Arctic Paper


Strategiomställning gynnas av hållbarhetstrend

Arctic Paper S.A. (publ) (”Arctic Paper” eller Bolaget”) är en 280 år gammal producent och utvecklare av papper och massa. Med en global hållbarhetstrend i ryggen, stigande energipriser och internationellt haltande logistik, genomför Bolaget en strategiomställning med ett utvidgat fokus mot förtäringsförpackningar samt egen energiproduktion. Bolagets målsättning är att påbörja produktlansering under år 2023 vilket estimeras resultera i en estimerad omsättningstillväxt om 15,1 % och en förbättrad EBIT-marginal från 7,2 % år 2021 till 8,7 % år 2023. Givet en applicerad målmultipel om P/E 8,8x på 2023 års nettoresultat om 641,5 MSEK motiveras ett potentiellt pris per aktie om 81,6 SEK i ett Base scenario.

  • Strategiomställning möjliggör marginaltillväxt

I slutet av år 2021 lanserades den nya ”4P”-strategin där segmenten Packaging samt Power adderats som en del av produktmixen. Genom ett joint venture med massatillverkaren Rottneros kommer en polsk fabrik sättas i drift vid slutet av år 2023. Produktionskapaciteten är estimerad att uppnå 120 000 ton pappersförpack-ningar per år vilket förväntas genera en estimerad EBIT-marginal från 7,2 % år 2021 till 8,7 % år 2023.

  • Stabil underliggande marknadstillväxt

Den europeiska marknaden för flexibla pappersförpackningar förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 8 % mellan år 2022-2029, från att gå från 1,2 till 2,2 miljoner ton. Trenden för ökat fokus mot flexibla pappersförpackningar är primärt drivet av EU:s regleringar och dess avkarboniseringsplan ”Fit for 55”. Då 86 % av Arctic Papers försäljning bestod av exportvaror under år H2-22, förväntas marknadstrenden bidra starkt till en omsättningstillväxt om 15,1 % mellan åren 2021-2023 givet de kraftigt ökade marknadspriserna och strategiomställningen.

  • Logistikproblem leder till skiftande efterfråga

I spåren av Covid-19, invasionen av Ukraina och högre energikostnader har priser för både papper och massa stigit med cirka 60 % på den europeiska marknaden. Samtidigt har Kinas Zero Covid-strategi bidragit till att fler aktörer börjat blicka mot den inhemska marknaden. Pappersbranschen har haft en nedåtgående trend de senaste åren, dock antas den vända för Bolaget efter slutförandet av strategiomställningen.

  • Cyklisk bransch medför utmaningar

Arctic Paper är ett cykliskt företag som påverkas av skiftande energi-, marknads- och valutapriser, vilket kan påverka bolagets omsättning och marginal. Ett totalt CAPEX om 2,6 MDSEK kommer investeras fram till år 2029 vilket medför att ett potentiellt skiftande marknadsfokus och högre insatskostnader kan influera Bolaget negativt på sikt. Följaktligen har Bolaget garderat sig mot stigande energikostnader med egen energiproduktion och en nettokassa om 451,1 MSEK.