AcuCort Q3-22


Nytt patentgodkännande medför stärkt marknadsposition

AcuCorts användarvänliga kortisonfilm Zeqmelit har erhållit godkännande inom flertalet nordiska länder, och siktet är nu inställt på godkännanden i övriga Norden och andra utvalda marknader såsom USA och EU. Positiva resultat från enkät- och litteraturstudier har erhållits, vilket kommer utgöra underlag för ansökan om subvention hos Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), vidare ligger även en FDA-ansökan i korten under Q1-23. Analyst Group anser att AcuCort utvecklas väl rent operativt, med en god finansiell ställning, trots detta är aktien lägre värderad än peers som ligger efter AcuCort i kommersialiseringsfasen. Vi upprepar ett potentiellt värde om 4,4 kr per aktie i ett Base scenario, givet ett riskjusterat Market Cap (nuvärde) om 138 MSEK och en diskonteringsränta om 13 %.

  • Godkännande i Norge och positiva enkätstudieresultat

AcuCort meddelade under tredje kvartalet att Bolaget erhållit godkännande från den norska läkemedelsmyndigheten för Zeqmelit, samt att Bolaget fått positiva resultat från enkätstudien gällande allergibehandling. Tidigare i år så har AcuCort även erhållit godkännande i Danmark. Sammantaget ser Analyst Group att AcuCort fortsätter att leverera på Bolagets regulatoriska strategi samtidigt som enkätstudien indikerar att det finns ett tydligt patientbehov för Zeqmelit.

  • Stärkt position efter godkänt patent i Kanada

AcuCort meddelade efter utgången av tredje kvartalet att den kanadensiska patentmyndigheten (CIPO) beviljade ett patent för AcuCorts läkemedel Zeqmelit (tidigare ISICORT). Patentskyddet omfattar munfilmsteknologin med steroider vilket möjliggör en användarvänlig administrationsform för patienten. I och med detta patent stärker AcuCort sitt utgångsläge för att approchera den nordamerikanska marknaden, vilket Analyst Group ser som ett nödvändigt steg och en essentiell del i kommersialiseringsfasen.

  • Finansiell position och burn rate

Vid utgången av Q3-22 uppgick kassan till ca 21,3 MSEK jämfört med 25,2 MSEK under föregående kvartal, och Bolagets burn rate per månad uppgick till ca -1,3 MSEK. Med nuvarande finansiell position och med antagande om en genomsnittlig burn rate per månad om -1,5 MSEK framgent, till följd av en disciplinerad kostnadskontroll, estimerar vi att AcuCort är finansierade fram tills H2-23, allt annat lika.

  • Flera värdedrivare i korten

AcuCort står inför ett spännande nästa år, där potentiella värdedrivare som förväntas ligga i korten inkluderar nyheter gällande ansökan om subvention hos TLV, nya distributörs-avtal samt nyheter gällande marknadsgodkännanden och en potentiell ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA omkring Q1-23. Med hänsyn till hur likartade läkemedelsbolag som befinner sig i övergången till kommersiell fas värderas, ser vi att det finns en fortsatt uppsida och god risk/reward i AcuCort.