Uppföljning på Josabs Q3-rapport2018-11-23

Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 23 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten.  

Under Q3-18 uppgick omsättningen till 877 tSEK, vilket innebär en ökning om 350 % mot jämförbar period 2017. Nio månader omsättning 2018 uppgår till 3,5 MSEK, intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och materialförsäljning i Ungern.

Josabs rörelsekostnader uppgick till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras med 3,2 MSEK under jämförbar period 2017 och 5,1 MSEK under föregående kvartal i år. Jämfört med föregående kvartal bibehåller således Bolaget en stabil kostnadsnivå, något som är mycket viktigt i dagens situation. Vid utgången av september uppgick kassan till ca 14,8 MSEK, att jämföra med 19,5 MSEK vid utgången av juni. Under Q3-18 var således Josabs burn rate 1,6 MSEK/månad. Givet en fortsatt kapitalförbrukning i liknande takt, är Josab finansierade till omkring maj/juni 2019.

Intressanta händelser värda att belysa

  • Antalet vattenkiosker levererade till Indien och Hyderabad har fortsatt och 189 maskiner står klara och levererar vatten.
  • Josab har tecknat avtal med Global Green Development Capital China för att etablera Josabs teknik på den kinesiska marknaden.
  • Josab har lämnat anbud i en internationell upphandling avseende järn- och manganhaltigt vatten i Etiopien.
  • Förberedelserna för tester i Kina har fortsatt.
  • Josab har tecknat avtal med franska Alcimex samt ett nytt agentavtal med HummelTrade Kft.

I samband med delårsrapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS

Josab Water Solutions AB (publ) (”Josab” eller ”Bolaget”) är ett svenskt företag verksamma inom vattenrening. Bolaget säljer dels större vattenreningsenheter till större operatörer, dels mindre vattenreningsenheter verksamma i driften. Vattenreningen sker genom Josabs egenutvecklade material AqualiteTM, som baseras på mineralen Zeolit. Processen inleds med att vatten trycksätts genom en bädd av Aqualite och förs igenom ett UV-filter. Zeoliten utvinns ur Bolagets gruva i Ungern där produktionen av vattenreningsenheterna även sker. Bolaget är idag primärt verksamma på den indiska marknaden där antalet installerade vattenkiosker under Q2-18 uppgick till 190 stycken. Vidare ska Josab under september 2018 inleda ett testprojekt med kinesiska vattenmyndigheten. Bolaget arbetar också mot den östeuropeiska marknaden.