Kommentar på Mavens produktionsavtal med Vexos Inc.


Maven Wireless kommunicerade den 23 april att bolaget har ingått ett produktionsavtal med Vexos Inc., ett globalt EMS-bolag med anläggningar i USA, Kanada, Mexiko, Kina och Vietnam. Avtalet kommer initialt att innefatta Vexos fabrik i Vietnam men med möjligheter att expandera till andra fabriker.

Analyst Groups syn på produktionsavtalet och Maven

Maven hade sedan tidigare produktionsavtal med de två EMS-bolagen Note och Kitron och väljer nu att teckna avtal med ytterligare en produktionspartner i form av Vexos Inc. Analyst Group ser avtalet och faktumet att Maven vill ha ytterligare en global produktionspartner som ett tecken på att den framgångsrika globala expansionen fortsätter. När Maven tecknade produktionsavtalet med Kitron för ett knappt år sedan lyftes Kitrons fabrik i USA fram som en viktig faktor, för att i framtiden kunna producera i USA och därmed stämpla produkterna med ”Made in America”, en viktig faktor på den amerikanska marknaden. Även i avtalet med Vexos lyfts produktionspartnerns närvaro i Nordamerika fram som en betydande faktor, vilket enligt Analyst Group tyder på en framgångsrik expansion till marknaden hittills. Nordamerika står för ca 1/3 av Mavens adresserbara marknad, varför Analyst Group anser att en viktig tillväxtdrivare framgent är en expansion till just den marknaden, där Maven nu har börjat ta några första affärer.

Under år 2023 sjönk Mavens utestående orderbok till följd av att kortare leveranstider gjorde att kunderna inte behövde lägga orders med lika lång framförhållning som när leveranstiderna var som längst. Vi förväntar oss att den effekten nu är över och att Maven redovisar en stark tillväxt i orderingången i kombination med god omsättningstillväxt när Q1-rapporten presenteras den 7:e maj. Detta understödjs av att orderingången bara i januari år 2024, vilket vanligtvis anses vara en kort månad med låg aktivitet under första veckan, uppgick till 23 MSEK, att jämföra med 30,6 MSEK under hela det fjärde kvartalet år 2023.