Intervju med LifeCleans t.f. VD David Johansson


2022-12-16


t.f. VD David Johansson

För de som inte tidigare har hört talas om LifeClean, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

LifeClean International är en koncern med tre bolag, vilka är LifeClean, Kempartner och Kemibolaget Ocean. LifeClean har under senaste årtiondet forskat och utvecklat en metod för att stabilisera klordioxid (CIO2) förbättrat med ytterligare ingredienser, vilket ger en vätska med överlägsna desinfektionsegenskaper som använts för att utveckla miljövänligare desinfektionslösningar som säljs inom flertalet användningsområden. Vår teknologiska plattform är patenterad och vår desinfektion är en så kallad high-level desinfektion, vilket innebär en bevisad maximal antimikrobiell effekt mot hela det mikrobiella spektrumet inklusive sporer.

LifeClean har idag färdiga go-to-market produkter med CE-märkning och regulatoriska godkännanden. Vårt huvudsakliga fokus är inom fyra användningsområden:

Healthcare – försäljning till sjukhus som medicinsk utrustning.

Food & Primary Industry – försäljning mot djurhållning och uppfödning, där vi bland annat växer inom fisk- och kycklingindustrin.

HoReCa & Retail – försäljning till grossister, där vi har distributionsavtal med bland annat Lyreco och Medea.

Industrial – försäljning mot industriell desinficering och luktborttagning, bland annat inom frakt- och logistikindustrin. Samt PFAS borttagning från kontaminerade ytor, såsom brandskumstankar.

Kempartner är ett av våra dotterbolag och är en private label-leverantör som utvecklar och producerar kemtekniska produkter inom städ, tvätt, disk, hygien, rengöring och bilvård. Våra produkter verkar för att ha en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel.

Kemibolaget Ocean är också ett av våra dotterbolag som består av varumärket Ocean. Ocean tillverkar högkvalitativa och miljöanpassade produkter för tvätt, disk, städ och hygien. Vår produktutveckling är ständigt miljöinriktad och verkar för att ha både en optimal effekt och minimal miljöpåverkan. Produkterna säljs av utvalda återförsäljare inom Sverige.

Du beskrev i förra delårsrapporten att ni befinner er i en process att gå från ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett marknads- och försäljningsinriktat bolag. Kan du berätta lite mer om denna process?

Vår patenterade kemi togs initialt fram som en lösning för sjukhusen att motarbeta sjukhussjukan. Under resans gång har vi hela tiden upptäckt och utforskat nya användningsområden. Idag besitter vi en god position där vi har genomfört grundforskningen, har färdiga go-to-market-produkter och skapat effektiva samt skalbara produktionsprocesser och anläggningar. Våra produkter har idag flertalet regulatoriska godkännanden som krävs för att kunna vinna betydande avtal, upphandlingar och samarbetspartners, vilket tar oss som bolag till nästa fas. Vårt huvudsakliga fokus senaste tiden och framgent är marknadsföring och försäljning. Vi ser en stor potential inom samtliga av våra affärsområden, samtidigt som vi ser möjligheter till nya betydande marknader. Vår R&D planar därför successivt ut, men parallellt är vi fortfarande ett utvecklingsbolag i grunden och ser stor potential för vår tekniska plattform även inom nya användningsområden.

Ni har nyligen meddelat att ni har utvecklat en metod för PFAS-borttagning och mottagit de första orders. Kan du berätta lite mer om metoden och vilken potential ni ser med den?

PFAS är en grupp kemikalier som tidigare har använts i stor skala som ingrediens i brandskum för brandbekämpning. PFAS är dock mycket svårnedbrytbart, ofta kallad ”forever chemical”, och är både miljö- och hälsoskadliga varför det finns en global enighet om att PFAS ska fasas ut. LifeClean har utvecklat en högeffektiv saneringsmetod av PFAS från brandskumstankar, bl.a. inom brandförsvar, flygplatser, oljeindustrin och försvaret. Metoden är anpassad för bästa effekt mot PFAS, där saneringen kan göras både tids- och kostnadseffektiv samt mer miljövänligt än de alternativ som finns idag, där det vanligaste alternativet är att byta ut tankarna, försöka måla över eller tvätta ytan. Andra metoder kan till synes få ut PFAS till en låg nivå, tillfälligt, men de fallerar på TOP-analys där man analyserar kvarvarande molekyler som oxideras och bildar PFAS när de kommer ut i naturen. PFAS-borttagningen grundar sig i vår patenterade klordioxid-formulering och innebär ett nytt produktsegment som öppnar upp en ny betydande marknadspotential.

Vi har redan fått vår första order inom vårt nya produktsegment för PFAS-borttagning, samtidigt ser vi en stor potential både i närtid och ur ett längre perspektiv. Marknaden drivs på av regulatoriska krav, i och med att PFAS är både cancerogent och miljöfarligt. Vi kommer rikta våra säljinsatser mot Europa i det närmaste tidsperspektivet, men ser även en stor potential i USA.

Vi befinner oss nu i slutspurten av år 2022, vad tycker du att en aktieägare i LifeClean bör hålla utkik efter under sista delen av år 2022, såväl som under år 2023?

Som jag tidigare nämnt befinner vi oss i en process att bli ett mer marknads- och försäljningsinriktat bolag, därav är vårt största fokus att fortsätta bearbeta marknaden och teckna nya och betydelsefulla avtal. Vi har dessutom investerat i ytterligare regulatoriska godkännanden under 2022 som jag förväntar mig ge återbäring i form av snabbare time-to-market i Europa under 2023. Vi ser stor potential inom samtliga av våra affärsområden och i synnerhet inom PFAS-borttagningen, därav är samtliga marknads- och försäljningsframsteg extra viktiga för våra investerare att hålla utkik efter.

Kan du nämna tre anledningar till varför LifeClean är en bra investering idag?

  1. För de första, vill jag belysa våra unika produkter. Vår desinfektionslösning är patenterad och är både effektiv och skonsammare, vilket medför att vi besitter en stor potential.

  2. För det andra, och för att tillägga till den första punkten, har vi idag färdiga utvecklade produkter med regulatoriska godkännanden på plats och ytterligare i pipeline vilket tar oss som bolag in i en ny fas. Vi befinner oss i skifte mot ett marknads- och försäljningsinriktat bolag, vilket är vårt största fokus just nu. Vi ser stor potential i våra affärsområden, där vi har en förhoppning om att kunna teckna stora betydelsefulla avtal både i Norden och internationellt, upphandlingar samt knyta oss an samarbetspartners som öppnar upp nya marknader för oss.

  3. Till sist, är vi ett tydligt ESG-case och ligger i linje med gröna investeringar. Vår produktutveckling inom samtliga affärsben har hållbarhet i fokus, där vi tillverkar miljövänligare produkter som ersätter både miljö- och hälsofarliga kemikalier.