Kommentar på Obducats senaste order om 7,5 MSEK


Obducat AB meddelade idag den 14:e januari att de mottagit en order om 7,5 MSEK.

Ordern motsvarar leverans av ett fullt automatiserat MC 204 resist processystem, och kommer från en asiatisk kund. Systemet som levereras kommer att installeras i kundens renrum, där det primärt kommer att användas vid utveckling samt pilotproduktion av komponenter fokuserade på informations- och kommunikationsteknologi. Systemet kommer att levereras under det tredje kvartalet.

Analyst Group anser att ordern är ett stycketecken, då det visar att Obducat fortfarande kan ta orders i dessa tuffa tider, men att leveransen av dessa orders ofta förskjuts framåt i tiden, till följd av de restriktioner som Covid-19 fortsatt medför.

Hur Analyst Group ser Obducat som en investering

Obducat är en svensk utvecklare och producent av maskiner som används för att fabricera mikro- och nanostrukturer inom främst industriproduktion. Bolaget grundades år 1989, och har sedan dess byggt upp en stor patentportfölj med över 190 beviljade patent. Historiskt har Obducat varit förlustdrivande, men Bolaget visade på en mycket stark omsättningstillväxt om 158 % för helåret 2019, drivet av en stark orderingång. Obducats förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget väntas kapitalisera på flera megatrender såsom AR, VR, och energieffektivisering. Helåret 2020 estimeras påverkas negativt av Corona, men under 2021 förväntas Obducat visa stark tillväxt. Trots en negativ påverkan på Obducat av Coronaviruset under år 2020 så är värderingen fortfarande låg, givet att Obducat är världsledande inom sin nisch. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 3,2 för år 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 1,3 kr i ett Base scenario.