Kommentar på Newton Nordics Q2-rapport


Newton Nordic publicerade idag den 25 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK – en minskning med 2,9 MSEK YoY
  • Försämrat EBITDA-resultat – pandemin påverkar fortfarande
  • Newton-systemet når ytterligare milstolpar – användes under fotbolls-EM och OS 

För det andra kvartalet 2021 redovisar Newton Nordic en nettoomsättning om 1,4 MSEK vilket är en minskning med 2,9 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Även om nettoomsättningen under Q2-21 är betydligt lägre än under Q2-20 är det i linje med våra förväntningar då vi har tagit höjd för att H1-21 skulle utvecklas i linje med H2-20, då omsättningen uppgick till 3,8 MSEK, vilket siffrorna för H1-21 således är ett kvitto på, med en omsättning uppgående till 3,5 MSEK för H1-21. Det tåls att påminna att de relativt starka jämförelsetalen från Q2-20 var primärt en effekt av en stark orderbok från Q1-20 där den större ordern från Abu-Dahbi Media realiserades under Q2-20. Därefter har pandemin påverkat Newton Nordics bransch negativt där större delen av världen stängdes ned, vilket har, och än idag, påverkar Bolagets kunder med inställda evenemang och uteblivna uppdrag som en konsekvens, vilket vi även har kunna se på omsättningen under H2-20 och tillika H1-21. Vi är av uppfattningen att Newton Nordic står inför ljusare tider och i takt med ökad bredd i vaccineringen globalt, vilket väntas innebära mer öppnade samhällen och ökad investeringsvilja inom marknaden, kan försäljningen accelerera under H2-21. Med nuvarande kapacitet, i termer av personal och insatsvaror, är Newton Nordic kapabla till högre volymer och en uppskalning av försäljning framgent väntas kunna en få god effekt på lönsamheten, även om EBITDA-resultatet för H1-21 försämrades YoY givet den lägre omsättningen.

Newton-systemet når ytterligare milstolpar – bäddar för starkare varumärke och tillväxt framgent

Newton Nordic har under sommarmånaderna kommunicerat att Newton-systemet använts dels på samtliga arenor under fotbolls-EM, dels under de Olympiska Spelen. Newton Nordic har sedan tidigare en imponerande meritlista där deras gyrostabiliserande system använts under event såsom Oscarsgalan, Super Bowl och Champions League, men användningen av Newton-systemet i fotbolls-EM var den mest omfattande under ett och samma event i bolagets historia. Inte nog med att detta ger ett kvitto på att Newtons produkter har ett erkänt starkt förtroende på marknaden som väljer Newton-systemet under ett event som ses av hundratals miljoner personer världen över, så kan Newton Nordic nu addera fler betydande event till sin meritlista som torde stärka varumärket på sikt. Ett starkare varumärke anser vi minskar införsäljningströsklar i en annars konservativ TV- och filmbransch, vilket bäddar för stark tillväxt och lägre kundförvärvskostnader på sikt.

Sammanfattande ord om rapporten

I linje med våra prognoser fortsätter H1-21 på samma spår som i slutet av år 2020, med en pandemi som fortfarande begränsar TV-och filmbranschen, i synnerhet livesända evenemang. I takt med att film och TV-branschen till fullo kan återgå till ett normalläge förväntar vi oss att Newton Nordic kan, med en ökande efterfrågan som följd, accelerera tillväxten under H2-21. Att Newton därtill proaktivt har, med bakgrund till den globala halvledarbristen, säkrat komponentförsörjningen för minst ett år framåt innebär att Bolaget kan tillvarata på den ökade efterfrågan som torde komma tillbaka under H2-21. Vi anser även att detta påvisar att ledningen således tror på högre omsättning kommande kvartal. Däremot stängs böckerna för det tredje kvartalet 2021 om ungefär en månad, och med frånvaron av nya kommunicerade orders bedömer vi att Newton Nordic kan få det svårt att infria våra prognoser för helåret 2021, varför vi i vår uppdaterade analys kommer se över dels våra prognoser, dels vårt värderingsintervall. Bolaget har dock en stark kassa uppgående till 14,3 MSEK vid utgången av H1-21 som möjliggör dels fortsatta investeringar i produktutveckling för att bredda produkterbjudandet, där en ny stabiliseringsprodukt är i korten, dels övergången till att erbjuda helhetslösningar inom rörliga kameror på sikt, vilket är två tydliga triggers framgent som kan accelerera tillväxten ytterligare. Att mässorna IBC i Amsterdam och NAB i Las Vegas som väntas ske under hösten också blir av är av stor betydelse för Newton Nordic då det historiskt varit ett av Bolagets viktigaste sätt att marknadsföra sina produkter.

Med en referensportfölj som enbart stärks ytterligare i och med fotbolls-EM och OS, finns god potential för att efterfrågan för bolagets produkter kan öka starkt efter en medverkan under dessa mässor.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Newton Nordic.