ChromoGenincs fortsätter att vinna ordrar2019-04-01

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har under senaste två veckorna kommunicerat flera orders. Bolaget fortsätter således öka försäljningen i bra takt, nedan anges en sammanställning av de senaste vunna affärerna samt en uppskattning av aktuell orderbok.

Analyst Group estimerar att ChromoGenics idag (2019-04-01) har ca 32 MSEK i orderboken för 2019.

Order värd 1,3 MSEK från Fabege

Fastighetsbolaget Fabege har valt ConverLight för projekt Farao 8 till ett värde av 1,3 MSEK. Här finns även en option på ytterligare 3,1 MSEK som kan komma att avropas under Q2-19. Detta har dock inte inkluderats i den orderbok som estimeras av Analyst Groups analytiker, utan får ses som en potentiell extra värderdrivare och trigger på kort sikt.

Tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK

Den 28 mars 2019 kommunicerade ChromoGenics att de fått en tilläggsorder från Ticon, där Bolaget kompletterar Ticon-projektet med bl.a.  fasadsolpaneler. Att Ticon lägger en uppföljningsorder är att anse som en positiv signal då det i sig utgör ett bra betyg för ChromoGenics produkter och att de är efterfrågade.

Mindre orders på sammanlagt 1,1 MSEK

Den 1 april 2019 meddelande ChromoGenics att de erhållit ett flertal mindre orders till ett sammanlagt värde om ca 1,1 MSEK. Kunderna anges vara bl.a. IKEA, Humlegården, Fredrik Sundbergs Fastigheter samt Kungsleden.

Läs aktieanalys

OM CHROMOGENICS

ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag. Glasen förbättrar byggnadens energiprestanda, ökar välbefinnandet hos de som arbetar i lokalerna och är kostnadseffektiva jämfört med andra solskydd, då de är helt underhållsfria. Genom användning av dessa produkter kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. ChromoGenics aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan 2017.