ChromoGenics vinner ytterligare stororder – nu från norska Ticon Broen2019-02-25

ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) meddelade den 22 februari 2019 att de fått en order på ConverLight Paragon från norska Ticon Broen AS. Ordervärdet uppgår till 4,5 MSEK och ur ett historiskt perspektiv är det att anse som en stororder för ChromoGenics. Leverans är planerad att starta under maj 2019.

Vi bedömer att ChromoGenics idag har ca 28 MSEK i orderboken för 2019

ChromoGenics har tagit flertalet orders under de senaste 6-8 månaderna och fortsätter visa ett starkt momentum i försäljningen. Följande är vår sammanställning av hur vi bedömer att kommunicerade orders kommer tillfalla under kommande kvartal, inklusive Q4-18 som ännu ej rapporterats.

För 2019 kan det därmed konstateras, baserat på våra estimat, att ChromoGenics har ca 28 MSEK i orderboken. Det motsvarar ca 46 % av vår prognostiserade helårsomsättning om 60 MSEK, och ca 35 % av ChromoGenics målsättning om 80 MSEK för 2019.

OM CHROMOGENICS

ChromoGenics knoppades av från Ångströmlaboratoriet 2003 och har sedan dess utvecklat dynamiska glas för kommersiella fastigheter. ChromoGenics utvecklar, producerar och marknadsför solskyddsglasen ConverLight® (dynamiskt) och I-Window® (statiskt). Produkterna släpper in ljus, men stoppar upp till 90 % av oönskat värmeinslag. Glasen förbättrar byggnadens energiprestanda, ökar välbefinnandet hos de som arbetar i lokalerna och är kostnadseffektiva jämfört med andra solskydd, då de är helt underhållsfria. Genom användning av dessa produkter kan förbrukning av energi för kylning av fastigheter minskas väsentligt, i vissa fall med upp till 50 %. ChromoGenics aktie är noterad på Nasdaq First North