Lyckegård Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Lyckegård är en koncern indelad i två affärssegment; Soil & Seed och Water. Inom Soil & Seed erbjuder Lyckegård en bred portfölj av redskap för ett hållbart och ekologiskt jordbruk, vilket täcker jordbrukarens behov under hela odlingsåret. Produkterna kan användas av både ekologiska och konventionella lantbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel. Inom Water erbjuder Lyckegård främst olika typer av bevattningssystem, vilket bl.a. innefattar pumpstationer, sprinklers och bevattningsmaskiner från kända varumärken såsom danska Fasterholt. Lyckegård är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.