Lyckegård Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Lyckegård är en koncern som efter försäljningen av affärsområdet Soil & Seed endast består av affärsområdet Water & Outdoor. Inom Water & Outdoor erbjuder Lyckegård produkter för grönyteskötsel samt olika typer av bevattningssystem, vilket bl.a. innefattar pumpstationer, sprinklers och bevattningsmaskiner från kända varumärken såsom danska Fasterholt. Verksamheten bedrivs utifrån de tre dotterbolagen Östorps Bevattning, KSAB Utemiljö samt Sydsvensk Bevattning, vilka samtliga förvärvades av koncernen under år 2022 och 2023. Lyckegård är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.