HomeMaid logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

HomeMaid erbjuder ett varierat utbud av tjänster till hem, omsorg och kontor. Tjänsterna innefattar exempelvis flyttstädning, företagsstädning, fönsterputs och visningsstädning. Bolagets kunder återfinns både bland privatpersoner och bolag och utöver samarbetar bolaget med ett flertal omsorgsbolag runtom i Sverige.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.