CirChem logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CirChem AB (“CirChem” eller “Bolaget”) är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi. Bolaget gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I CirChems anläggning i Vargön renar och förädlar Bolaget använt lösningsmedel, så att det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och signifikant minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt för alla parter. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar således CirChem till både industrin och klimatet.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.