CirChem logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

CirChem AB är ett svenskt Cleantech-företag grundat år 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och minska industrins totala klimatavtryck. Det långsiktiga målet och visionen är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel, där CirChem har en lösning som gör det möjligt för industrin att kraftigt minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Det ger upphov till en ”win-win-win”-situation för kunden, CirChem och klimatet.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.