Blick Global Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen är idag verksamma genom två affärsben: Spelutveckling, bestående av spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”) och Digital Marknadsföring, bestående av Wiget och det nyligen förvärvade Brand Legends. Befintliga dotterbolag är förhållandevis okänsliga mot rådande konjunkturläge vilket kombinerat med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, samt ytterligare förvärv, förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.