Blick Global Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Blick Global Group AB är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, bestående av spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”), Digital Marknadsföring, bestående av Wiget och Organiskt sök bestående av Brand Legends.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.