Blick Global Group


Lönsam tillväxt i blickfånget

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, bestående av spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”), Digital Marknadsföring, bestående av Wiget och Organiskt sök bestående av Brand Legends. Starkt momentum efter Fotbolls-VM 2022 inom Digital Marknadsföring kombinerat med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, samt ytterligare förvärv, förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen. Utifrån en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6,5 kr i ett Base scenario.

  • Stark omsättningstillväxt

Blick Global kommunicerade den 25 januari preliminära försäljnings- och resultatsiffror för Q4-22, vilka visar en kraftig intäktsökning under avslutningen på 2022. Nettoomsättning uppgick till 9,2 MSEK för det fjärde kvartalet, motsvarande en tillväxt om 42 % Q-Q. Den starka intäktsökningen härleds bland annat till ökad marknadsföringsaktivitet under Fotbolls-VM. Wigets kunder förväntas fortsätta med en hög aktivitet för att bibehålla nytillkomna kunder i samband med Fotbolls-VM. Samtidigt spelades färre matcher i de europeiska ligorna vilka blivit förskjutna och därmed kommer H1-23 innefatta fler matcher än historiskt.

  • Säkrad förvärvslikvid för Brand Legends

Givet den riktade emissionen om 4,1 MSEK, samt ett antagande om att företrädesemissionen fulltecknas, förväntas Blick Global tillföras totalt ca 28,9 MSEK före emissionskostnader (3,5 MSEK). Den riktade emissionen tecknas av ett antal större investerare. Utöver den riktade emission är företrädesemissionen garanterad till 61,5 % genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande ca 15,3 MSEK. Blick Global har därmed redan säkrat en finansiering om 19,4 MSEK vilket täcker återstående förvärvslikvid för Brand Legends (15 MSEK). Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget ha tillgodo 9,7 MSEK för potentiella förvärv eller vidare tillväxtsatsningar inom dotterbolagen.

  • Stärkta marginaler under fjärde kvartalet

Blick Globals preliminära siffror visar en stärkt lönsamhet under det fjärde kvartalet, där Bolagets EBITDA-resultat uppgick till 1,2 MSEK, motsvarande en ökning om 0,5 MSEK (0,7) från föregående kvartal. EBITDA-marginalen stärktes således från 10,2 % under Q3-22 till 12,2 % under Q4-22. Inför 2023 befinner sig Blick Global i ett nytt läge där Bolaget är kassaflödespositivt på operativ nivå, samtidigt som alla tre dotterbolag besitter skalbara affärsmodeller och möjlighet för tillväxt framgent.