Analytikerkommentar inför Hoylus Q3-rapport 20182018-11-07

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 9 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är vår tankar inför rapporten.

Under Q3-17 uppgick omsättningen till 5,9 MSEK, med ett nettoresultat om -7,1 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q3-18 förhåller sig mot jämförbar period 2017, dels mot föregående kvartal (Q2-18) då nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK vilket var en betydligt lägre nivå än vad vi räknat med.

Prognos tredje kvartalet 2018

För Q3-18 räknar vi med en omsättning omkring 10-11 MSEK, motsvarande en tillväxt om 78 % mot jämförbart kvartal 2017. Vi räknar med att Hoylu fortsatt kommer att visa ett negativt resultat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.

OM HOYLU

Hoylu AB levererar mjuk- och hårdvarulösningar för användning vid presentationer, idéskapande och samarbete med fokus på användarupplevelsen. Hoylu säljer sina lösningar för kreativt samarbete (s.k. creative collaboration) kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Det inkluderar även Internet-of-Things (IoT) och teknik för att förenkla samarbeten och arbetsprocesser mellan olika geografiska platser, för att uppnå högre effektivitet och kreativitet.