Analytikerkommentar inför Greater Thans Q3-rapport 20182018-10-25

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 26 oktober 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Kan omsättningen stiga för sjunde kvartalet i rad?

De senaste sex kvartalet har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q2-18 uppgick till ca 3,4 MSEK, att jämföra med 3,0 MSEK Q1-18. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Det återstår att se om Greater Than kan fortsätta öka omsättningen, och således bygga vidare på trenden för sjunde kvartalet i rad.

Avtal med FIA innebär ett stort genombrott för Greater Than

Greater Than meddelade den 1 oktober 2018 att Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) som är huvudorganisationen för sporter som Formel 1, Rally och Rallycross, har valt Enerfy som plattform för FIA Smart Driving Challange. FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden nu väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder, är ett enormt genombrott på global nivå. För Greater Than innebär det här en global expansion. Det återstår att se om det kan framgå någon mer information i kvartalsrapporten kring hur lanseringen av detta samarbetet har gått, något vi gärna skulle vilja höra mer om.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad Greater Thans kassa uppgår till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet. Vid utgången av juni uppgick kassan till ca 9,6 MSEK, och under föregående sex månader var Bolagets burn rate ca 1,9 MSEK/månad i genomsnitt.  

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 15 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 400 miljoner referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.