Analytikerkommentar inför Greater Thans Q2-rapport 20182018-08-23

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 24 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.

Kan omsättningen stiga för sjätte kvartalet i rad?

De senaste fem kvartalen har Greater Than ökat sin omsättning, där omsättningen under Q1-18 uppgick till ca 3 MSEK, att jämföra med 0,8 MSEK Q4-16. Intäktsmodellen som baseras på repetitiva intäkter, vilka ökar när fler slutanvändare adderas till plattformen, är vad som möjliggör en sådan linjär utveckling.

Det återstår att se om Greater Than kan fortsätta öka omsättningen, och således bygga vidare på trenden för sjätte kvartalet i rad.

Greater Than ökat personalstyrkan under H1-18

Under året har Greater Than ökat personalbasen, där t.ex. Anna-Karin Hedlund och Patrik Lundholm från Moderna Försäkringar under februari anställdes som Product Manager respektive Business Manager. Under juni och juli har Greater Than även anställt Alexander Portnoff från Söderberg & Partners och Johanna Lindberg från Cohn & Wolf. Alexander kommer arbeta för att etablera Greater Thans plattform på den globala marknaden, och Johanna kommer arbeta med att bl.a. bredda Bolagets kommunikation internationellt, framförallt med varumärket Enerfy. Beroende på exakt tillträde och datum för nämnda personer, återstår det att se vilken utveckling personalkostnaderna har haft under Q2-18.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad Greater Thans kassa uppgår till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet. Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 17 MSEK, och under föregående sex månader var Bolagets burn rate, korrigerat för nyemissioner, ca 1,4 MSEK/månad i genomsnitt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys.

OM GREATER THAN

Greater Than har över 14 års erfarenhet av att förstå bilförare och med över 5 miljarder analyserade kilometer har Bolaget byggt en databas på över 300 miljarder referensprofiler. Baserat på den erfarenheten erbjuder Greater Than AI-baserade bilförsäkringar till försäkringsbolag som vill digitalisera för att sänka skadefrekvensen och erbjuda konsumenten transparanta, bättre och billigare produkter.

Greater Thans AI-baserade premiemodell ersätter ett över hundra år gammalt system för att prissätta försäkringar. Istället för kollektiv prissättning som baseras på gammal skadestatistik prissätter deras AI varje enskild biltur baserat på realtidsdata. Överallt där kollektiv prissättning används blir kostnaderna onödigt höga, att gå till individuell prissättning resulterar alltid i sänkta kostnader. Och med Bolagets AI-modell blir prissättningen både granulär, transparent och påverkbar för konsumenten. I genomsnitt innebär Greater Thans försäkringslösning 17 procent lägre premie för konsumenten och 40 procent lägre skadefrekvens för försäkringsbolaget.

Greater Than erbjuder sina digitala bilförsäkringar som en komplett nyckelfärdig produkt med kundens egna design och varumärke. För att ytterligare förenkla kräver deras paketlösningar ingen integration med försäkringsbolagens IT-system, vilket innebär att kunder kan börja sälja digitala produkter till nya segment inom loppet av några veckor.