ACM fortsätter etablera nya och attraktiva mediaytor2019-03-28

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) gav den 26 mars 2019 en uppdatering om de nya digitala ytor som etablerats på olika orter i Sverige under de senaste nio månaderna. Bland annat invigdes under februari 2019 Stockholm centrums största utomhusskärm på 37 kvm.

LED-skärmen på 37 kvm är placerad på Regeringsgatan precis intill Nordiska Kompaniet (”NK”) i Stockholm. Med tanke på ytans storlek, och det attraktiva läget som placeringen innebär, borde det kunna resulterar i mer frekventa mediaorders och således högre försäljningsintäkter för ACM.

Under H2-18 har dessutom LED-Stureplan utökats från 2 till 3 skärmar med ett ljudsystem vilket ger ett stort OBS-värde och öppnar upp för kreativa kampanjer. Vidare har en 86 kvm LED-skärm på Gränby centrum i Uppsala etablerats. Gränbystaden är idag Uppsalas största handelsplats med 9 miljoner årliga besökare och med en vision att bygga ut området till att bli Uppsalas andra stadskärna.

Utöver dessa premiumytor fortsätter ACM att etablera nya mediakanaler runtomkring i Sverige, samtidigt som arbetet i Norge fortgår med Prego Media där målsättningen är att digitalisera dotterbolagets utbud.

Analyst Groups syn på ACM som investering

Efter intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt tillväxt. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och en allt högre efterfrågan av digital utomhusreklam bäddar för en ljus framtid. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 med ytterligare 30 % till att nå 227 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 23 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling och en målmultipel om EV/EBIT 12, erhålls ett värde om 152 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.