Intervju med Balco Groups VD Camilla Ekdahl


2023-11-09


VD Camilla Ekdahl

För de som inte tidigare har hört talas om BALCO Group, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

BALCO Group har sina rötter i Växjö och grundades redan 1987. Med tiden har vi vuxit och blivit en koncern med en rad företag specialiserade på balkong- och fasadlösningar, bland våra varumärken hittar du BALCO, BALCO Altaner, TBO-Haglinds, RK Teknik, Söderåsens Mur Kakel och Stora Fasad. Tillsammans utgör vi en stark enhet som kan erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster, där vi har gedigen erfarenhet inom branschen.

Vårt huvudkontor ligger i Växjö och vi har över 500 medarbetare som dagligen arbetar för att uppfylla våra kunders önskemål. Vi är stolta över att vara en ledande aktör på den nordiska marknaden och att ha en stor marknadsandel i Sverige. Utöver Sverige är vi även etablerade i Danmark, Norge, Tyskland, England och Holland.

Hos oss på BALCO är balkongrenovering vår stora passion och kärnkompetens. Vår process innefattar bland annat att ta bort gamla balkongplattor, utöka plattorna och sedan glasa in dem, men vi erbjuder även fasadlösningar och öppna balkonger för de som önskar det. Oavsett om det handlar om renovering eller nybyggnation kan vi bidra med vår expertis.

När det gäller våra kunder jobbar vi främst med bostadsrättsföreningar, vilka utgör cirka 70 % av vår kundkrets. Av resterande är 20 % byggbolag, övriga 10 % är kommunala och privata fastighetsägare. Utav byggbolagen utgörs en stor andel av byggbolag i Storbritannien där vi har vuxit mycket med vår specialprodukt för nybyggnation anpassad för snabbt montage.

Att hjälpa våra kunder att förverkliga sina drömmar om en vacker och funktionell utemiljö är det som driver oss framåt.

Kan du berätta om BALCO-metoden, fördelarna med den och hur BALCO-metoden står sig och särskiljer sig mot konkurrerande aktörer och lösningar?

BALCO-metoden bygger på att man adresserar problemet med gamla och skadade balkongplattor, som ofta är gjorda av betong. När betongen skadas kan fukt tränga in och orsaka både sprickbildning och korrosion på armeringen, vilket i sin tur förvärrar skadan. Ju längre man låter dessa problem vara, desto värre blir skadan på plattan.

Vår metod går ut på att man tar bort den gamla betongplattan och ersätter den med en ny och fräsch platta. Om man sedan tar en inglasning från vårt varumärke BALCO, täcker man helt nosen på den nya betongplattan och skyddar den därmed från den skadliga fukten. Det är detta som är kärnan i BALCO-metoden och som gör att vi kan erbjuda en så lång livslängd på våra balkonger.

Jämför man med andra lösningar på marknaden, då inglasningen sätts ovanpå balkongplattan eller då man sätter inglasningen på ett räcke, skyddar man inte plattan från fukt på samma sätt. Våra BALCO produkter är konstruerade för att skydda betongplattan och därmed förlänga balkongens livslängd. En nygjuten vanlig betongbalkong med räcke har en livslängd på mellan 35 till 50 år. Om man sedan bara lagar den gamla plattan, utan att byta ut den, kan man förlänga livslängden med ca 15-20 år. Med vår metod (byta ut plattan och glasa in med BALCO inglasningen) kan vi erbjuda upp till 90 års livslängd på balkonger.

En annan viktig fördel med varumärket BALCOs inglasning kontra övriga är energibesparingen (värme) man kan få inne i lägenheten. Alla inglasningar ger en energibesparing genom att den inglasade balkongen blir ett isolerande element som sätts utanpå fasaden. Genom oberoende beräkningar har vi sett att en vanlig inglasad balkong kan ge mellan 5-10% energibesparing, medan när man använder en BALCO inglasning kan man få mellan 15-30 % besparing (beroende på storlek och väderstreck) genom dess konstruktion som dessutom innehåller en hel del patenterade lösningar. 

Till vilken andel skulle du säga att orderstocken från renoveringssegmentet är återkommande och hur ser du på renoveringssegmentet givet ett tuffare makroekonomiskt klimat?

Vår orderstock från renoveringssegmentet består mestadels av engångskunder. När vi väl har genomfört en renovering med allt vad det innebär, inklusive inglasning, tar det väldigt lång tid innan kunden behöver våra tjänster igen. Det kan nästan sägas vara lite av en paradox, eftersom vårt arbete är så hållbart och långvarigt att kunden inte behöver återkomma inom vår livstid. Även om det kan verka som en nackdel för oss, så finns det ett så stort behov av våra tjänster så att det inte utgör något problem.

Det finns dock undantag. I Tyskland, till exempel, jobbar vi mer mot privata fastighetsägare och allmännyttiga bolag, där vi har återkommande kunder. Detta är kunder som äger flera fastigheter i en stad och som genomför renoveringar i olika områden år efter år. I Sverige är vi inte lika starka mot allmännyttan, utan fokuserar mer på bostadsrättsföreningar (BRF). På BRF-sidan kan vi dock ha återkommande kunder i form av förvaltare och/eller konsulter som hjälper föreningen, som Riksbyggen eller HSB.

Det är alltid mycket viktigt för oss att göra ett bra jobb med bra produkter och fint utförda arbeten. Våra kunder vittnar om en ökad livskvalitet med våra inglasade balkonger och de är våra bästa ambassadörer. Vi ska också givetvis se till att det blir ett bra projekt för kundernas projektledare/konsulter så att de gärna arbetar med oss i andra kommande projekt.

När det gäller det tuffare makroekonomiska klimatet, så ser vi givetvis en påverkan här och nu på kort sikt men det finns en fortsatt stor potential framöver. Cirka 90 % av BALCO Groups försäljning är mot renoveringssegmentet. Behovet av renovering av balkongerna ackumuleras bara då man skjuter på åtgärderna på kort sikt. Våra produkter och tjänster är konstruerade för att vara långsiktiga och hållbara, vilket är en fördel i ett osäkert ekonomiskt klimat där kunder söker värde över tid.

BALCO Group har under Q3 fått sin första order i Irland, hur ser du kring BALCO Groups framtida tillväxt i denna marknad, och BALCO Groups allmänna förmåga att expandera in i nya marknader framgent?

Att BALCO Group har fått sin första order i Irland under tredje kvartalet är en mycket spännande möjlighet för oss. Med tanke på vår framgång i England, där vi har ett säljbolag och har upplevt en kraftig tillväxt med vår produkt Levitate, är vi övertygade om att vi har en god grund för att växa på för den irländska marknaden.

Levitate är en produkt som är specialiserad för nybyggnation och innebär att våra ingjutningsgods gjuts in i husets konstruktion. Därefter kan man enkelt installera balkonger på kort tid, vilket är en stor fördel i trånga stadsområden som London, där man inte har råd att stänga av gator under längre tid.

Denna byggmetod har börjat uppmärksammas i Irland, där vi ser en stor potential för tillväxt. Det finns för närvarande 350 projekt på gång enbart i Dublin, med ett balkongvärde på 2,7 miljarder, vilket ger en stark indikation på marknadens storlek.

Vi ser detta som en potentiell marknad och är övertygade om att vårt koncept är gångbart i alla länder. Det största arbetet ligger i att övertyga byggare om fördelarna med vår byggmetod, eftersom byggindustrin generellt sett är konservativ.

I slutändan beror det på var man befinner sig. I områden där det finns gott om plats kan det finnas billigare alternativ för att bygga balkonger. Men i tätbebyggda områden, där tillgänglighet är en utmaning, är vår metod ett konkurrenskraftigt alternativ. Vi ser fram emot att expandera på den irländska marknaden och fortsätta utforska nya möjligheter i andra länder.

BALCO Group har en stark historia av att expandera in i nya marknader, som till exempel Finland, Holland, England och Tyskland. Vår erfarenhet har lärt oss att det tar tid att bygga upp en närvaro från grunden. I England har vi exempelvis tillbringat flera år med att hitta rätt nisch och produkt innan vi lyckades etablera oss ordentligt. När det gäller Irland ser vi det som en förlängning av den engelska marknaden, eftersom vi kan serva kunderna därifrån med samma organisation.

Generellt sett, när vi överväger att gå in i nya marknader som skiljer sig väsentligt från våra befintliga marknader, föredrar vi att göra det genom förvärv. På nya marknader är vår förvärvsstrategi fokuserad på balkongbolag som har en bra marknadsposition eller unik produkt. På befintliga marknader är vi intresserade av såväl balkongbolag liksom andra bolag som kan stödja vår strategi att arbeta med vad vi kallar ”Gröna transfomeringsprojekt”. Ett ”grönt transformeringsprojekt” är ett projekt där vi tar på oss en totalentreprenad som syftar till att ge en energibesparing på hela fastigheten där triggern är att man har ett behov av att åtgärda balkongen. Förvärv inom detta området kan inkludera allt från fasadbolag till andra typer av företag som vi anser passar bra in i vår nuvarande verksamhet.

När det gäller de företag vi förvärvar, är det viktigt att de är lönsamma och har en kompetent ledning som är villiga att stanna kvar och driva företaget vidare. Vi tror på att ge de förvärvade företagen möjlighet att växa på egen hand, samtidigt som vi erbjuder stöd och synergier genom att vara en del av BALCO Group. Vi vill skapa incitament för ledningen att stanna kvar och fortsätta att utveckla företaget, för att på så sätt säkerställa en framgångsrik integration och långsiktig framgång. 

Kan du berätta lite mer om ert hållbarhetsarbete?

Det är något vi lägger stor vikt vid och ständigt arbetar för att förbättra. Vi är stolta över vår rating från Sustainalytics, som ligger på 18,7. Det placerar oss som ett lågriskbolag och visar att vi tillhör de 20 procent bäst rankade i världen enligt deras analys. Det här är en viktig del av vår identitet som företag och något vi kontinuerligt kommer att jobba med.

För att ytterligare befästa vårt engagemang för hållbarhet har vi, som nämnt i vår Q3-rapport, beslutat att följa de vetenskapligt baserade målen (Science Based Targets) framöver. Det här är en stor och viktig satsning som kommer att guida oss i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att ta oss an den här utmaningen och fortsätta att vara en föregångare inom hållbarhet.

Om 3 år, vart ser du att BALCO och vinstmarginalen är då?

Om tre år ser vi BALCO som en fortsatt stark aktör inom branschen, med en sund vinstmarginal. Vi kommunicerar inte specifika mål för vinstmarginalen, men våra finansiella mål är att vi ska växa med 10 procent organiskt och genom förvärv över en konjunkturcykel, samt att EPS (Earnings Per Share) ska öka med 20 procent under samma period.

När det gäller lönsamheten drivs den av flera faktorer. En viktig del är att ha en god orderstock och en effektiv kostnadskontroll. Vid förvärv av bolag strävar vi efter att utnyttja synergier, exempelvis genom våra inköpskanaler, vilket kan förbättra lönsamheten för de förvärvade bolagen.

BALCO är unikt positionerat på marknaden med en stark säljorganisation som har direktkontakt med kunderna, exempelvis bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda unika lösningar och tjänster, som exempelvis inglasade balkonger, kan vi bidra till energibesparingar för våra kunder. Detta är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för dem, utan bidrar även till en grön omställning och en hållbar framtid.

Kan du nämna varför BALCO Group är en god investering idag?

För det första vill jag lyfta fram vår betydande roll inom renoveringsbranschen. Vi är inte bara en aktör bland många, utan vi erbjuder lösningar som direkt svarar mot ett existerande behov. Ser man på fastighetsbeståndet i Sverige, och speciellt i dessa ekonomiskt utmanande tider, så är behovet av renoveringar större än någonsin. Människor kan temporärt dra ned på andra utgifter, men renoveringsbehovet består och kan inte ignoreras över tid. Detta innebär att vi har en stadig efterfrågan på våra tjänster, vilket gör oss till en stabil investering. 

För det andra vill jag betona vår unika säljmodell som bygger på personliga kundrelationer och engagemang. Vi möter våra kunder ansikte mot ansikte, visar upp våra produkter, och hjälper dem genom hela processen – från ekonomisk rådgivning till diskussioner med banker. Vi är inte bara en leverantör av produkter, utan en helhetslösning för våra kunder. Detta skiljer oss delvis från våra konkurrenter och skapar en hög inträdesbarriär för andra aktörer på marknaden.

För det tredje är vi experter på att hantera stora projekt och totalentreprenader. Våra projekt inkluderar inte bara grundläggande renoveringsarbeten av balkonger, utan också andra affärserbjudanden såsom fasadarbeten, luftvärmepumpar och solceller. Detta breddar vårt erbjudande och gör oss till en ännu mer attraktiv investering.

Sist men inte minst har vi en stark balansräkning och ett framgångsrikt samarbete med vår bank, vilket ger oss goda förutsättningar att göra strategiska förvärv och fortsätta växa. Vi är medvetna om vikten av att vara kostnadseffektiva, speciellt i dessa tider, och gör därför medvetna val om hur vi investerar. Samtidigt har vi alltid en fot på gaspedalen och är beredda att agera när rätt möjlighet dyker upp.

För att summera varför BALCO Group är en god investering idag, så skulle jag säga att det handlar om vår förmåga att erbjuda lösningar som svarar mot ett konkret behov, våra personliga kundrelationer, vår expertis inom projektledning och totalentreprenader, samt vår starka finansiella ställning. Vi är inte bara en aktör på marknaden, utan en pålitlig partner som står redo att möta framtiden tillsammans med våra kunder och investerare.