Balco Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Balco är en levererantör av inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Företaget byter även ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Företagets kunder finns i Nordeuropa.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.