Kommentar på Windons expansion på den norska marknaden genom ett nytt partnerskap


Windon Energy Group meddelade den 27 mars år 2024 att bolaget har ingått ett partnerskap i Norge med Østa Elektro AS för att förstärka erbjudandet av solenergi och vindkraftsturbiner på den norska marknaden. Partnerskapet innefattar Windons fullständiga produktutbud, bestående ett komplett solcellssystem, batterilagringssystem samt vindturbinen RidgeBlade.

Om Østa Elektro

Østa Elektro är ett installationsbolag inom el, luftkonditionering och ventilation men har även ett samarbete med, samt delägarskap i, Energi Pluss, vilket är ett solcellsbolag som har en kundbas bestående av ca 1 000 kunder och har monterat solcellsanläggningar till ett värde om ca 150 MNOK, vilka Windon nu kommer leverera bolagets solcellssystem till. Dessa anläggningar levereras till olika typer av kunder såsom företag, privatpersoner, offentlig sektor samt solcellsparker och bolaget har under flera år har de byggt upp ett betydande nätverk inom sol- och energimarknaden; leverantörer, samarbetspartners och potentiella kunder.

Analyst Groups syn på partnerskapet

I vår senaste analysuppdatering av Windon inkluderade vi en illustrativ beräkning kring potentialen för den exklusiva distributörsrätten avseende RidgeBlade, vilken går att finna här. Där nämnde vi även möjligheten att Windon kan bedriva korsförsäljning av solcellssystemen till installatörer som är intresserade av RidgeBlade och således även expandera organiskt till den norska marknaden, vilket partnerskapet med Østa Elektro verifierar. Givet det stora intresset för RidgeBlade anser Analyst Group att partnerskapet med Østa Elektro kan ge ringar på vattnet och innebära fler liknande avtal som bidrar till Windons organiska expansion, både på den norska och svenska marknaden.

Hur Analyst Group ser på Windon som investering

Det fjärde kvartalet blev något mer utmanande för Windon Energy Group till följd av tuffare marknadsförhållanden, vilka förväntas hålla i sig under H1-24. Däremot väntas räntesänkningar ligga i korten till sommaren, vilket förväntas stärka investeringsviljan främst hos konsumenter, något som sedan estimeras bädda för ett starkt år 2025. Windon handlas i skrivande stund till en kurs om 4,83 kr, vilket gör att bolaget värderas till EV/EBITA 4,3x på 2023 års resultat justerat för noteringskostnader och sett till våra estimat för år 2025 uppgår värderingen till EV/EBITA 3,7x, varför Analyst Group ser betydande uppsida i aktien. Baserat på en estimerad omsättning om 70,4 MSEK år 2024 och en målmultipel om EV/S 1,8x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,5 kr i ett Base scenario.