Kommentar på Clines Scientifics inledda samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende StemCART-projektet


Cline Scientific meddelade den 25:e november att de har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ortopedi, för insamling och testning av mänsklig knäbroskvävnad som en del av StemCART-projektet.

Cline har under 2022 genomfört ex vivo-tester på broskprover i samarbete med Varbergs sjukhus och ortopedkirurger. Tillägget av ett andra sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger Cline utökade möjligheter att genomföra studier, särskilt för knäbrosk, nödvändiga för nästa fas av prekliniska tester.

Utöver ortopedcentrum är Sahlgrenska universitetssjukhuset ett av få sjukhus i Sverige som även har ett centrum för avancerade läkemedelsterapier (ATMP) tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund. Således ser Analyst Group att Cline Scientific har goda förutsättningar att kunna utföra bolagets prekliniska tester avseende StemCART för att på ett effektivt sätt generera nödvändiga data då Sahlgrenska universitetssjukhuset tillhandahåller möjligheter att utföra studier för just ATMP och broskvävnader.

Cline genomför just nu en emission – läs mer om hur vi ser på transaktionen och bolaget här.