Kommentar på Arctic Blue Beverages nya lansering inom ”Ready-to-Drink”-segmentet samt nya erhållna lån om totalt EUR 150k


Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 april 2024 att Bolaget har lanserat två nya dryckesprodukter inom ”Ready-to-Drink”-segmentet: Arctic Blue Long Drink Grapefruit och en sockerfri motsvarighet. Dessa produkter är baserade på den flerfaldigt prisbelönta Arctic Blue Gin, en aromatisk blandning av granskott, tallbarr och färska blåbärsbuskar, vilka kombineras med rent finskt vatten och grapefrukt i dryckerna. Detta ger en arktisk prägel på den klassiska long drinken som härstammar från 1952.

Arctic Blue Long Drink kommer att finnas tillgänglig i ca 350 K-Citymarket-, K-Supermarket- och K-Market-butiker, medan den sockerfria varianten kommer att erbjudas i ca 300 av de ovan nämnda butikerna. Dryckerna kommer successivt att bli tillgängliga i andra butiker samt i fler länder, i Finland kommer även HoReCa-sektorn att kunna köpa produkterna genom distributören Kespro.

Under fredagen den 19 april 2024 meddelade Arctic Blue Beverages att Bolaget har ingått två låneavtal, vardera uppgående till EUR 75k, från storägarna, Grizzly Hill Capital AB, som kontrolleras av styrelseledamoten Gustaf Björnberg, och Heino Group Oy, som kontrolleras av styrelseledamot Petri Heino. Lånen, som syftar till att stärka Bolagets rörelsekapital, löper till den sista januari år 2025.

Analyst Groups syn

Analyst Group ser Arctic Blue Beverages breddning av produktportföljen med lanseringen av två nya produkter inom ”Ready-to-Drink”-segmentet som en viktig milstolpe. Dessa nya long-drinks erbjuder inte bara god tillväxtpotential utan fungerar även som effektiva marknadsföringsverktyg i länder med strikt reglering avseende marknadsföring för alkoholhaltiga drycker, såsom Finland och Sverige. Bolaget har därmed gynnsamma förutsättningar att genom en lyckad lansering dels leverera tillväxt, dels nå ut till en bredare målgrupp, vilket kan ge ringar på vattnet i form av att fler kunder hittar till Bolagets övriga sortiment.

Enligt InsightAce Analytic förväntas det globala ”Ready-to-Drink”-segmentet inom alkoholhaltiga drycker att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 11,7 % mellan åren 2023–2031, för att nå ett marknadsvärde om ca mdUSD 98 år 2031.1 Den underliggande tillväxten inom detta segment prognostiseras att växa snabbare än den totala marknaden för alkohol, där de främsta tillväxtdrivarna förväntas utgöras av förändrade konsumtionsmönster mot hälsosammare alternativ samt genom introduktionen av nya produkter med innovativa och distinkta smaker och blandningar. Arctic Blue Beverages gynnas av ovan nämnda faktorer, och Bolaget bedöms ha goda möjligheter att kapitalisera på den positiva trenden inom ”Ready-to-Drink”-segmentet.

Analyst Group anser att de nya lånen är vitala för att stärka kassan på kort sikt. Vi bedömer dock att den finansiella ställningen fortfarande är ansträngd, och följaktligen ser Analyst Group en hög risk för att ytterligare kapitalanskaffning kan bli nödvändig för att stärka balansräkningen på längre sikt.

Läs vår senaste analys av Arctic Blue Beverages här.


1https://www.insightaceanalytic.com/report/global-ready-to-drinks-rtds-alcohol-market/1193