Gabather inleder diskussioner med forskare vid Karonlinska Institut


Gabather AB tar ett viktigt steg framåt i utvecklingen av GT-002, en potentiell behandling för Frontallobsdemens (FTD), genom att inleda diskussioner med specialistläkare och forskare vid Karolinska Institutet.

För Gabather representerar dessa utvecklingar inte bara framsteg avseende kliniska studier, utan också en strategisk möjlighet att positionera GT-002 som ett viktigt steg framåt i behandlingen av FTD, en sjukdom som idag saknar specifika behandlingsalternativ. Om pilotstudien blir framgångsrik, kan detta öka intresset från större läkemedelsbolag, särskilt med tanke på det potentiella Orphan Drug Designation (ODD).

”Gabathers diskussioner med Karolinska Institutet markerar en viktig del i företagets strävan att utveckla innovativa behandlingsalternativ för sjukdomar med stort medicinskt behov. Frontallobsdemens är en sjukdom som drabbar hjärnans frontallober och leder till signifikanta kognitiva och beteendemässiga förändringar. Med nuvarande avsaknad av effektiva behandlingsmetoder, utgör GT-002 ett potentiellt värdefullt tillägg till den kliniska arsenalen mot denna sjukdom. Att erhålla ODD för GT-002 skulle inte bara underlätta processen för granskning och godkännande, men också öppna dörren för nya licensaffärer och partnerskap. Med planerade presentationer av data från den pågående target-engagement-studien och utfallet från det rådgivande mötet med EMA, möjliggörs för Gabather att intensifiera diskussioner med potentiella licenstagare under år 2024. Gabathers inriktning på FTD och strävan efter ODD för GT-002 visar på en strategiskt viktig inriktning. Om pilotstudien och samarbetet med Karolinska Institutet visar positiva resultat, kan det leda till betydande framsteg i behandlingen av FTD samt en acceleration av GT-002’s resa genom de kliniska faserna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.