Analytikerkommentar inför NextCell Pharmas delårsrapport för Q4-18


NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 31 oktober 2018 sin delårsrapport för Q4-18. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.


De senaste månaderna har för NextCell varit mycket händelserikt. Bolaget har säkrat finansieringen för fas II-delen av den pågående studien, utvidgat Cellavivas verksamhet till Danmark och erhållit rekommendation av säkerhetskommittén att inleda fas II-delen. Aktien har även sett en signifikant uppvärdering, något som anses motiverat utifrån den aktieanalys vi publicerade den 10 augusti, se här.

I rapporten ser vi fram att läsa Bolagets kommentarer gällande när fas II-delen av den pågående studien eventuellt kan inledas. En annan intressant datapunkt är utvecklingen för Cellaviva, som såg ett hack i utvecklingskurvan i Q3-17/18. Det blir även intressant att se om det går att utläsa några effekter på försäljningen hänförligt marknadsföringssamarbetet med Nordic Tech House och Isabella Löwengrip som lanserades under våren. Analyst Group förväntar sig en omsättning om 212 tSEK, vilket motsvarar cirka 10 nya deponerande kunder.

Vidare är det intressant att följa hur NextCell lyckas hantera kostnaderna när Bolaget tar kliv framåt i utvecklingsprocessen. I kvartalet förväntar vi oss inga större förändringar av kostnadsmassan gentemot tidigare kvartal. Vad gäller kliniska kostnader för fas I-delen av den pågående studien är Analyst Groups bedömning att majoriteten av dessa redan är kostnadsförda. Sammantaget förväntas rörelsekostnader om -3 459 tSEK och ett rörelseresultat om -3 247 tSEK för kvartalet.