Analytikerkommentar inför Camanio Cares Q3-rapport 2018


Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 15 november 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan framgår våra tankar inför rapporten.


Kan bolaget slå omsättningen mot föregående kvartal?

Under Q2-18 uppgick Camanio Cares nettoomsättning till 1,2 MSEK, vilket kan jämföras med 2,3 MSEK under Q2-17. Omsättningen sjönk således med ca 48 % under andra kvartalet 2018. Vi undrar nu om Camanio Care kan bryta den trenden för tredje kvartalet och därmed öka tillväxten. Likt vi kommunicerat i vår tidigare analys antas VITAL Integrations räkenskaper ha konsoliderats med Camanio Cares från och med tillträdet som skedde i juli 2018.  Vi räknar därför med att förvärvet har bidragit till omsättningen under tredje kvartalet 2018. Följande är Camanio Cares rapporterade omsättning per Q2-18:

Det återstår att se om Camanio Care har ökat omsättningen relativt jämförbar period 2017.

Vi ser fram emot att läsa VD-ordet

Det vi främst önskar läsa mer om är hur integrationsarbetet har gått med VITAL Integration och vilken potential Camanio Care ser närmast. Förvärvet gör att Camanio Care breddar sin verksamhet och resulterar i en ny intäktskälla.

Stärker kassan via nyemission – teckningsperiod pågår till 19 november

Om emissionen: Camanio Care genomför just nu en företrädesemission om ca 5 MSEK. Förutom företrädesemissionen om 5 MSEK så har styrelsen beslutat om en överteckningsemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om upp till 2 MSEK.

Status: i den pågående företrädesemissionen har det inkommit teckningsåtaganden om 5,2 MSEK. Dessutom pågår en överteckningsemission om 2 miljoner kronor. Sista teckningsdag är nu på måndag den 19 november 2018. Läs mer om emissionen här.

Syfte: med kapitaltillskott avser Camanio Care att fortsätta utveckla sina kommersialiseringsaktiviteter, satsa på forskning och utveckling samt för arbete med partners. Den digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts och Bolaget har tagit en position för att kapitalisera på den marknaden.

I samband med delårsrapporten kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Camanio Care.