Analyst Group kommenterar Qlosrs senaste tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun


Qlosr Group (”Qlosr” eller ”bolaget”) meddelade under onsdagen den 15 mars att bolaget har erhållit ett tilldelningsbeslut med Uddevalla kommun avseende avtal om Klienter och tillbehör till ett värde om ca 100 MSEK över en fyra års period.

Avsikten med ramavtalet är att Qlosr ska tillgodose Uddevalla kommun med datorer, skärmar, dockningsstationer och tillbehör över en fyra års period, där avtalstiden är två år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1) år, således är det uppskattade värdet av upphandlingen ca 25 MSEK/år. Avtalsspärren löper i tio dagar från det att tilldelningsbeslutet togs, varför det ännu inte utgör en accept i avtalsrättslig mening till dess att avtal undertecknats av respektive part.

Qlosr har uppvisat ett särskilt starkt momentum vad gäller erhållna avtal och tilldelningsbeslut mellan Q4-22 och Q1-23, där Analyst Group bedömer att Qlosrs ökade storlek i takt med genomförda förvärv medför en viktig vidimering på marknaden, men även förbättrad leveransförmåga, samtidigt som en större koncern möjliggör viktiga kostnadssynergier och därmed mer konkurrenskraftiga priser. Analyst Group bedömer, givet upphandlingens produktmix, att andelen prenumerationsintäkter är förhållandevis låg, vilket därmed bedöms medföra en lägre bruttomarginal. Etableringen av bolagets egen inköpsfunktion och konfigurationscenter i Göteborg innebär dock att Qlosr redan har en bas av fasta omkostnader i grunden, varför större volymaffärer gör att en stor del av bruttovinsten från affärerna faller ned på rörelse- och nettoresultatet. Qlosr har sedan tidigare en stark och lokal närvaro i Uddevalla, vilket även anses ha varit bidragande till detta erhållna tilldelningsbeslut, och även om andelen återkommande intäkter i affären bedöms vara låg, anser Analyst Group att det samtidigt finns utrymme för Qlosr att successivt addera tjänster framgent, vilka skulle stärka bruttomarginalen inom ramen av denna affär”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.


Läs vår senaste analys på Qlosr här.