Analyst Group kommenterar Qbricks dotterbolag Ritualen slutavräkning om 2,3 MSEK


Qbrick meddelade den 14 december att bolagets dotterbolag Ritualen har slutfört leverans av det hittills största projekt som innefattar 15 animerade filmsekvenser för spelstudion Hexworks och spelet ”Lords of the Fallen” som redan vid lansering sålt 1 miljon kopior under de 10 första dagarna. Projektet genererar 2,3 MSEK i totala intäkter för koncernen.

Slutförandet av projektet är positivt för Qbrick och dess dotterbolag Ritualen då det påvisar potentialen och är ett kvitto på den höga teknikhöjden inom bolaget, samtidigt som spelanimationen fått stor publicitet styrker detta Ritualens position i dataspelsbranschen.

”Slutförandet av detta projekt påvisar inte bara Ritualens starka position på den internationella marknaden för filmproduktion gentemot dataspelsbranschen, utan också en hög operationell förmåga internt inom Ritualen. Efter slutavräkningen av detta projekt är det rimligt att anta att Ritualens marknadsandel i Sverige ökat och att Ritualen har stärkt sin position ytterligare när det gäller filmproduktion åt dataspelsbranschen. Samtidigt förväntas spelmarknaden att växa med 7,9 % per år fram till 2027, vilket förväntas gynna Ritualens tillväxt givet bolagets starka marknadsposition. Detta projekt är Ritualens största hittills och givet framgången ser Analyst Group att Ritualen framgent kan ta sig an större projekt med högre budgetar och fortsätta generera tillväxt för Qbrick som koncern. Vidare styrker slutförandet av projektet, i kombination med en historisk tillväxt om 400 % sedan 2016, kvaliteten på Ritualen som bolag och Qbricks förmåga att identifiera och integrera intressanta förvärvskandidater som kan medföra synergieffekter och skapa aktieägarvärde. I relation till bolagets nedtryckta värdering är slutförandet av denna affär signifikant i förhållande till en Pre Money-värdering om 11,3 MSEK i pågående emission”, säger ansvarig analytiker.